زمان آزمون مشاوران

منابع آزمون پذیرش مرکز وکلای قوه قضاییه (ماده 187 برنامه توسعه سوم)

/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86

مرکز وکلای قوه قوضاییه، تاریخ برگزاری  آزمون مرکز وکلا ۹۹ را سوم مهرماه  ۱۳۹۹ اعلام کرد و انتشار آگهی ثبت‌نام  آزمون وکالت مرکز وکلا نیز در  مردادماه خواهد بود. بهادری جهرمی ضمن اشاره به اینکه منابع و سرفصل‌های آزمون مرکز وکلا ۹۹ با  سال گذشته تفاوت چندانی ندارد به داوطلبان توصیه کرد به مطالعه مباحث پر  کاربرد پرداخته و موارد اختلافی را مطالعه نکنند.در جدول ذیل منابع آزمون پذیرش مرکز وکلای قوه قضاییه به تفکیک مشخص شده است.