آزمون کارشناسی ارشد و دکتری


اخبار مربوط به کارشناسی ارشد و دکتری را از این بخش دنبال کنید.


اصلاحات و تست های جدید کتاب تست جزای عمومی و اختصاصی خانم دکتر شادی عظیم زاده

اصلاحات و تست های جدید کتاب تست جزای عمومی و اختصاصی خانم دکتر شادی عظیم زاده

تصویب و اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 باعث گردید بسیاری از کتب آزمونی و تست هایی که در این زمینه نگاشته شده بود، دچار تغییراتی شود. لذا در این بخش اصلاحات و تالیفات جدید تست های مربوط به کتب تست جزای عمومی و اختصاصی خانم دکتر شادی عظیم زاده قرار گرفته تا داوطلبین عزیز که قبلا این کتاب را ت...
تغییر زمان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری سال 1399

تغییر زمان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری سال 1399

سازمان سنجش طی اعلامیه از تغییر زمان آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای سال 1399 خبر داد. بنابر این گزارش سازمان سنجش اعلام نمود "به اطلاع میرساند با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، تاریخ و زمان برگزاری آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته تغییر یافته است..."  بعد از این خبر ،سازمان سنجش...