حقوق اساسی


بنا به نظر مرکز وکلای قوه قضاییه ماده درسی حقوق اساسی نیز به مواد آزمونی ورودی این مرکز افزوده شده است. بنا بر اعلام این مرکز اصول قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان موضوع آزمون خواهد بود.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی