ساده ساز آیین دادرسی کیفری

اصلاحات کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری برای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

/kaheshe-hafse-taziri-sade-saz-adk

با توجه به تصویب و ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تغییرات ایجاد شده در قانون مجازات اسلامی و به تبع آن در قانون آیین دادرسی کیفری ، آقای دکتر حمیدرضا کلانتری نویسنده کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری از نشر میزان، اصلاحات کتاب خود را معرفی نمودند.