ستاد ملی کرونا و آزمون کارشناسی ارشد1399

تغییر زمان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری سال 1399

/doctora-time-change

سازمان سنجش طی اعلامیه از تغییر زمان آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای سال 1399 خبر داد. بنابر این گزارش سازمان سنجش اعلام نمود "به اطلاع میرساند با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، تاریخ و زمان برگزاری آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته تغییر یافته است..."  بعد از این خبر ،سازمان سنجش در تاریخ 23 تیرماه اعلام نمودزمان برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز، روز پنج شنبه 9 مرداد سال 99 و آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته روزهای پنج شنبه و جمعه 16 و 17 مردادماه 99 تعیین گردید.