شرح قانون مجازات شادی عظیم زاده

فیلم تدریس و متن تغییرات جدید قانون مجازات توسط خانم دکتر شادی عظیم زاده

/filme-kaheshe-habse-shadi-azimzade

تصویب و ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به تبع آن ایجاد تغییرات در مباحث جزای عمومی و اختصاصی، باعث سردرگمی داوطلبین عزیز آزمون های حقوقی گردید. تولید محتوای عجولانه توسط برخی از اساتید عزیز و اصلاحات و اشتباهات مکرر باعث دلزدگی و خستگی داوطلبین گرامی شد. فیلم آموزشی و متن تغییرات قانون مجازات خانم دکتر شادی عظیم زاده را جهت حل این مشکل در این بخش قرار دادیم که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.