ظرفیت کانون مرکز

ظرفیت پذیرش کانون های وکلای استانها سال 1399

/zarfiyat-kanoon-vokala-1399

ظرفیت کانون های وکلای استانها برای آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال 1399  نهایی شد. بدین ترتیب که 25 کانون هریک به صورت مجزا میزان پذیرش خود را  اعلام نمودند. در این میان برخی از مراکز با افزایش و برخی با کاهش ظرفیت  مواجه شده اند و البته برخی نیز بدون تغییر نسبت به سال 98 باقی مانده است.  جدول ذیل میزان افزایش یا کاهش ظرفیت هر استان را نمایش می دهد.