قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب99

صوت و متن تدریس و تست قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (احمد غفوری)

/kaheshe-habse-taziri

با توجه به تصویب و ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و خلا این بخش در کتاب های دانشگاهی و آزمونی ، آقای احمد غفوری ، نویسنده کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی، اقدام به تهیه فایل صوتی و pdf تدریس این بخش نموده اند که ضمن تشکر از نامبرده ، فایل صوتی و متن مذکور جهت استفاده داوطلبین آزمون های حقوقی ، در سایت قرار داده شد.