قوانین خاص آزمون وکالت 99

قوانین خاص آزمون وکالت ۹۹

/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-99

از سوی رئیس اسکودا؛قوانین و مقررات خاص آزمون وکالت ۹۹ اعلام شد.رئیس  اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) فهرست قوانین و مقرراتی  را که سؤالات آزمون وکالت ۹۹ در قلمرو آنها طرح خواهد شد، منتشر کرد.