حقوق بین الملل دریاها | آرمین طلعت

ترجمه و تحقیق: آرمین طلعت

پرفسور یوشیفومی تاناکا
از {{model.count}}
300,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

حقوق دریاها شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که به موضوعات مربوط  به دریاها می‌پردازد. منبع اصلی این شاخه از حقوق کنوانسیون ملل متحد در  مورد حقوق دریاها مصوب 1982 است. این قرارداد به (قانون اساسی دریاها)  معروف است و تا فوریه 2009 بیش از 157 کشور به آن پیوسته‌اند.حقوق دریاها شامل تعریف آب‌های سرزمینی، حق دولتها برای ماهیگیری و استخراج منابع از بستر اقیانوس‌ها و کنترل دریانوردی می‌گردد.به‌طور  کلی در خارج از منطقه‌ای که با نام آب‌های سرزمینی شناخته می‌شود، اصل  آزادی دریا حاکم است. این به معنای آزادی ماهیگیری، ناوبری تجاری و مسافرتی  چه با کشتی و چه با هواپیما است. همچنین شامل آزادی کشیدن خط لوله و کابل،  آزادی تحقیقات علمی، آزادی احداث پایگاه‌های نظامی و حتی آزادی استفاده از  اقیانوس به عنوان زباله‌دانی می‌شود.

حقوق دریاها شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که به موضوعات مربوط  به دریاها می‌پردازد. منبع اصلی این شاخه از حقوق کنوانسیون ملل متحد در  مورد حقوق دریاها مصوب 1982 است. این قرارداد به (قانون اساسی دریاها)  معروف است و تا فوریه 2009 بیش از 157 کشور به آن پیوسته‌اند.

حقوق دریاها شامل تعریف آب‌های سرزمینی، حق دولتها برای ماهیگیری و استخراج منابع از بستر اقیانوس‌ها و کنترل دریانوردی می‌گردد.

به‌طور  کلی در خارج از منطقه‌ای که با نام آب‌های سرزمینی شناخته می‌شود، اصل  آزادی دریا حاکم است. این به معنای آزادی ماهیگیری، ناوبری تجاری و مسافرتی  چه با کشتی و چه با هواپیما است. همچنین شامل آزادی کشیدن خط لوله و کابل،  آزادی تحقیقات علمی، آزادی احداث پایگاه‌های نظامی و حتی آزادی استفاده از  اقیانوس به عنوان زباله‌دانی می‌شود.

این کتاب شامل موضوعاتی از  قبیل: اقیانوس های تقسیم شده حقوق بین الملل حاکم بر مناطق تحت  صلاحیت، دورنمای حقوق دریاها، مخطوط مبدا و موضوعات مربوط به آن، قلمرو های  دریایی تحت صلاحیت 1 حاکمیت سرزمینی، قلمروهای دریایی تحت صلاحیت 2 حقوق  حاکمیتی، قلمروهای دریایی ماورای صلاحیت ملی، تحدید حدود دریایی، اقیانوس  مشترک ما حمایت از منافع جامعه در دریا، حفاظت از منابع جاندار دریا، حمایت  از محیط زیست دریایی، حفاظت از تنوع زیستی دریایی، تحقیقات علمی  دریایی، حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریا، دولت های محصور در خشکی و  دارای وضعیت نامساعد جغرافیایی، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

دیباچه
مقدمه مترجم
بخش نخست: اقیانوس های تقسیم شده: حقوق بین الملل حاکم بر مناطق تحت صلاحیت
گفتار نخست: دورنمای حقوق دریاها
موضوعات مهم
مقدمه.
قلمرو دریایی در حقوق دریاها
منابع حقوق بین الملل دریاها
اصول حقوق بین الملل دریاها
تدوین حقوق دریاها
طرح کلی کنوانسیون حقوق دریاها
تحولات بعد از کنوانسیون حقوق دریاها 1982
ملاحظات پایانی
گفتار دوم: خطوط مبدأ و موضوعات مربوط به آن
موضوعات مهم
مقدمه
خطوط مبدأ
جزایر
برآمدگی‌های جزری
ملاحظات پایانی
گفتار سوم: قلمروهای دریایی تحت صلاحیت (1): حاکمیت سرزمینی
موضوعات مهم
مقدمه
آب‌های داخلی
دریای سرزمینی
تنگه‌های بین‌المللی
آب‌های مجمع‌الجزایری
ملاحظات پایانی
گفتار چهارم: قلمروهای دریایی تحت صلاحیت (2): حقوق حاکمیتی
موضوعات مهم
مقدمه
منطقه‌ی مجاور
منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
فلات قاره
ملاحظات پایانی
گفتار پنجم: قلمروهای دریایی ماورای صلاحیت ملی
موضوعات مهم
مقدمه
دریاهای آزاد
منطقه
ملاحظات پایانی
گفتار ششم: تحدید حدود دریایی
موضوعات مهم
مقدمه
مفهوم تحدید حدود دریایی
حقوق معاهدهای راجع به تحدید حدود دریایی
تحولات رویه قضایی راجع به تحدید حدود دریایی: دو رویکرد متضاد
توجه به اوضاع و احوال مرتبط (1): عوامل جغرافیایی
توجه به اوضاع و احوال مرتبط (2): عوامل غیرجغرافیایی
یک تحول
ملاحظات پایانی
بخش دوم: اقیانوس مشترک ما: حمایت از منافع جامعه دردریا
گفتار هفتم: حفاظت از منابع جاندار دریا
موضوعات مهم
مقدمه
حفاظت از منابع جاندار دریا قبل از 1982
حفاظت از منابع جاندار دریا در کنوانسیون حقوق دریاها (1): رویکرد مدیریت منطقه‌ای
حفاظت از منابع جاندار دریا در کنوانسیون حقوق دریاها (2): رویکرد گونه‌های جانوری خاص
تحولات بعد از کنوانسیون حقوق دریاها
تضمین به رعایت قوانین
ملاحظات پایانی
گفتار هشتم: حمایت از محیط زیست دریایی
موضوعات مهم
مقدمه
گونه‌شناسی آلودگی دریایی
چارچوب حقوقی برای حمایت از محیط زیست دریایی قبل از 1982
حقوق معاهده ای
مقررات راجع بع آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی
مقررات راجع بع آلودگی ناشی از کشتی‌ها
دفع مواد زاید در دریا
مقررات آلودگی ناشی از فعالیت‌های بستر دریا
حمایت از محیط زیست مناطق پوشیده از یخ
ملاحظات پایانی
گفتار نهم: حفاظت از تنوع زیستی دریایی
موضوعات مهم
مقدمه
رویکردهای اصلی حفاظت از تنوع زیستی دریایی
چارچوب‌های حقوقی جهانی برای حفاظت از تنوع زیستی دریایی
مناطق حمایت شده دریایی
ملاحظات پایانی
گفتار دهم: تحقیقات علمی دریایی
موضوعات مهم
مقدمه
مفهوم تحقیقات علمی دریایی
مقررات تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها
قانونی بودن پژوهش‌های نظامی و آبنگاری در منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
همکاری بین‌المللی در تحقیقات علمی دریایی
انتقال فناوری
ملاحظات پایانی
گفتار یازدهم: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در دریا
موضوعات مهم
مقدمه
سرکوب دزدی دریایی
مقررات راجع به جرایم غیرقانونی و سلاح‌های کشتار جمعی در دریا
تمرین‌های نظامی در منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
وضع مقررات راجع بع سلاح‌های هسته‌ای در دریا
ملاحظات پایانی
گفتار دوازدهم: دولت‌های محصور در خشکی و دارای وضعیت نامساعد جغرافیایی
موضوعات مهم
مقدمه
دولت‌های محصور در خشکی و دسترسی به دریا
حقوق دریانوردی دولت‌های محصوردر خشکی
دولت‌های محصور در خشکی و دارای وضعیت نامساعد جغرافیای و استفاده از اقیانوس‌ها
ملاحظات پایانی
گفتار سیزدهم: حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی
موضوعات مهم
مقدمه
ساختار بنیادی آیین‌های حل‌و‌فصل اختلافات در کنوانسیون حقوق دریاها
آیین‌های رسیدگی اجباری حل‌و‌فصل اختلافات
دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (1): سازمان
دیوان بین‌المللی حقوق دریاها
ملاحظات پایانی
موضوع
حقوق بین الملل دریایی
نویسنده
پرفسور یوشیفومی تاناکا | ترجمه و تحقیق:آرمین طلعت
ناشر
شهردانش
نوع نگارش
موضوعی
تعداد صفحات
771 صفحه
سال چاپ
سال 1400
نوبت چاپ
نوبت 2
نوع جلد
شومیز
قطع
وزيري

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...