حقوق ثبت - جلد سوم | طرح نوین

محمد فرجی

از {{model.count}}
40,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

کتاب حاضر جلد سوم از دوره سه جلدی حقوق ثبت محمد فرجی شامل تست ها و آزمون های ثبتی می باشد.در این دوره سه جلدی به صورت کامل و جامع نیازمندی های  داوطلبان آزمون های حقوقی برای درس حقوق ثبت به ویژه آزمون سردفتری و وکالت  مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه گردآوری شده است.حقوق ثبت مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر ثبت اسناد، املاک، اجراء، ثبت و  تغییرات شرکت ها، موسسات، علائم، اختراعات و طرح های صنعتی را در بر  میگیرد. درس حقوق ثبت با تمام این مواد ذکر شده در آزمون های سردفتری اسناد  رسمی، آزمون مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه و تحصیلات تکمیلی حقوق نیز  جزو مفاد و مواد امتحانی آزمون می باشد. در مجموعه حاضر سعی شده است تمام  نیازمندی داوطلبان آزمونی در درس حقوق ثبت در برگرفته شود.

محصولات مرتبط

دوره حقوق ثبت استاد فرجی در سه جلد زیر گردآوری شده است

  1. در جلد اول آموزش مفاهیم و اصول کلی همراه با نکات مهم، کاربردی و اصلاحات کلیدی مورد توجه قرار گرفته است.
  2. در جلد دوم مهمترین قوانین، مقررات و نظامات ثبتی با آخرین اصلاحات  آمده تا خوانندگان محترم به راحتی امکان دسترسی به منابع مذکور را داشته  باشند.
  3. در جلد سوم مجموعه سوالات سنوات گذشته آزمون سردفتری همراه با مجموعه  آزمون های آزمایشی دروس حقوق ثبت و آیین نامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی  تدوین و تالیف شده است تا داوطلبان، طبق برنامه ریزی هدفمند کیفیت علمی  خود را ارزیابی نمایند.

فهرست مطالب حقوق ثبت (جلد سوم)

کتاب اول: مجموعه سوالات و پاسخنامه‌ی تشریحی

آزمون‌های آزمایشی (طبقه بندی و موضوعی)

فصل اول: مجموعه سوالات آزمون‌های آزمایشی حقوق ثبت

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (1)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (2)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (3)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (4)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (5)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (6)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (7)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (8)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (9)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (10)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (11)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (12)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (13)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (14)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (15)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (16)

•سوالات حقوق ثبت- آزمون آزمایشی شماره (17)

فصل دوم: مجموعه سوالات آزمون‌های آزمایشی آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی (طبقه بندی و موضوعی)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (1)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (2)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (3)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (4)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (5)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (6)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (7)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (8)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (9)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (10)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (11)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (12)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (13)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (14)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (15)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (16)

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی- آزمون آزمایشی شماره (17)

فصل سوم: پاسخنامه‌ی تشریحی آزمون‌های آزمایشی

پاسخنامه‌ی تشریحی آزمون‌های آزمایشی حقوق ثبت

پاسخنامه‌ی تشریحی آزمون‌های آزمایشی آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی

کتاب دوم: مجموعه سوالات و پاسخنامه‌ی تشریحی آزمون‌های سردفتری اسناد رسمی

فصل اول: مجموعه سوالات حقوق ثبت

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1387

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1386

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1383

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1382

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1381

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1380

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1379

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1378

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1377

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1376

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1375

•سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری اسناد رسمی – 1374

فصل دوم: مجموعه سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری- 1387

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری- 1386

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری- 1383

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری- 1381

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری- 1380

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری-1379

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری- 1378

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری- 1377

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری- 1376

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری- 1375

•سوالات آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری- 1374

فصل سوم: پاسخنامه‌ی تشریحی

•پاسخنامه‌ی تشریحی سوالات حقوق ثبت آزمون سردفتری

•‌پاسخنامه‌ی تشریحی آیین نامه‌ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی آزمون سردفتری                                    

موضوع
حقوق ثبت
نویسنده
محمد فرجی
ناشر
طرح نوین اندیشه
نوع نگارش
موضوعی
تعداد صفحات
441 صفحه
سال چاپ
1397
نوبت چاپ
اول
ویراست
----
نوع جلد
جلد سخت با پوشش سلفونی
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...