قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

اصلاحات و تست های جدید کتاب تست جزای عمومی و اختصاصی خانم دکتر شادی عظیم زاده

/eslahat-test-jaza-azimzade

تصویب و اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 باعث گردید بسیاری از کتب آزمونی و تست هایی که در این زمینه نگاشته شده بود، دچار تغییراتی شود. لذا در این بخش اصلاحات و تالیفات جدید تست های مربوط به کتب تست جزای عمومی و اختصاصی خانم دکتر شادی عظیم زاده قرار گرفته تا داوطلبین عزیز که قبلا این کتاب را تهیه نموده اند بر روی کتاب خود اعمال نمایند.


فیلم تدریس و متن تغییرات جدید قانون مجازات توسط خانم دکتر شادی عظیم زاده

/filme-kaheshe-habse-shadi-azimzade

تصویب و ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به تبع آن ایجاد تغییرات در مباحث جزای عمومی و اختصاصی، باعث سردرگمی داوطلبین عزیز آزمون های حقوقی گردید. تولید محتوای عجولانه توسط برخی از اساتید عزیز و اصلاحات و اشتباهات مکرر باعث دلزدگی و خستگی داوطلبین گرامی شد. فیلم آموزشی و متن تغییرات قانون مجازات خانم دکتر شادی عظیم زاده را جهت حل این مشکل در این بخش قرار دادیم که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.