آیین تنظیم قراردادها

بهمن کشاورز

از {{model.count}}
50,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

اهمیت قرارداد در حقوق داخلی و بین المللی نیاز به شرح ندارد . توسعه روابط اقتصادی در هر دو زمینه ، پیچیده تر شدن شکل و مضمون قراردادها را در داشته است . درباره « عقد » و « قرارداد » از جهت مضمون و محتوا و احکام و آثار ، اساتید بزرگوار کتب بسیار نوشته اند و بنابراین وارد این جنبه قضیه نخواهم شد مگر به اندازه ای که برای انجام کار - یعنی بحث در باب « تنظیم قراردادها » - لازم باشد . به دیگر سخن بر آنم که نحوه تنظیم قرارداد را در حد توان خود بیان کنم . در ضمن لازم است که مقدمات لازم برای تنظیم یک قرارداد نیز گفته شود . یعنی باید روشن گردد که پیش از اقدام به تنظیم قرارداد چه اطلاعاتی جمع آوری و چه احتياطاتی مرعی باشد . بنابراین سعی خواهم کرد تا آنجا که ممکن است از مباحث نظری دوری گزینم و به آنچه که عملا مورد نیاز است بپردازم .

محصولات مرتبط

در کتاب هنر دفاع در دادگاه ها بیشتر به مطالبی پرداخته  شده که در متن قوانین و حتی نوشته های اساتید حقوق نیامده یا کمتر آمده است  . مطالبی که صرفا در طول زمان و به تجربه می توان آموخت و دریافت. انفجار  اطلاعات و انباشت مطالب در روزگار ما، اجازه نمیدهد برای یاد گرفتن هر چیز  سالها تجربه کنیم . زیرا – به ویژه در امور حرفه ای و فنی - دیگران و رقبا  با تحصیل سریع اطلاعات و استفاده از آن از ما پیشی می گیرند ...

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

مقدمه چاپ دوازدهم

بخش اول: تعریف قرارداد

-اناع عقد و عقود

بخش دوم: عنوان قراداد

1- مسئله استفاده از اسامی عقود معین

2- تأثیر عنوان قرارداد در نوع آن

3- قراردادی که مشتمل بر عقود متعدده است

4- ترجیح استفاده از عناوین کلی در قراردادها

بخش سوم: طرفین یا اطراف قرارداد

1-‌بررسی‌هایی که در مورد طرف قرارداد باید انجام شود

اولاً- بررسی‌هایی مشترک درباره‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی

الف- بررسی امکانات

ب- بررسی صلاحیت

ثانیاً- بررسی‌های مختص اشخاص حقوقی

الف- بررسی هویت سهامداران و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

ب- بررسی آخرین تغییرات شرکت

ج- بررسی اساسنامه‌ی شرکت و اصلاحات آن

د- وقتی با دولت قراردادی منعقد می‌شود

ثالثاً- بررسی‌های مختص اشخاص حقیقی

الف- بررسی محل استقرار شخص حقیقی

ب- بررسی هویت طرف قرارداد

2-چگونگی توصیف اطراف قرارداد

اولاً- استفاده از الفاظ عقود معین

ثانیاً استفاده از الفاظی که عرفاً متداول است

-نمونه‌ی قرارداد

بخش چهارم: موضوع قرارداد

1- شرایطی که «موضوع قرارداد» باید داشته باشد

اولاً- در انتقال مال

الف- موجود بودن در موقع عقد قرارداد

ب- مالیّت داشتن

ج- قابلیّت اننتقال داشتن

د- معلوم و معین بودن

هـ- قابلیّت تسلیم و تسلّم

و- ذی سمت بودن ناقل

ثانیاً- در انجام کار

الف- مقدور بودن

ب- مشروع بودن

ج- دارا بودن منفعت عقلایی (م 215 ق م و بند 2 م 232 ق م)

2- کلیاتی که در موضوع قرارداد باید در نظر گرفت

اولاً- توجه به اصلاحات خاص در هر حرفه و رشته

ثانیاً- توجه به لزوم روشنی و وضوح مطلب

ثالثاً- سعی در پیش بینی کلیه‌ی فروض محتمل

رابعاً- احتراز از به کار بردن کلمات مبهم و غیردقیق

3- وارد قابل توصیه در گزینش کلمات و نحوه‌ی نگارش

-نمونه‌هایی از توصیف موضوع قرارداد

بخش پنجم: شروط و توضیحات

1-انواع شرط از جهت صحت و فساد

اولاً- شرط باطل

ثانیاً- شروط باطل و مبطل

الف- شرط خلاف مقتضای عقد

ب- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

2-اقسام شرط از جهت ماهیت

اولاً- شرط صفت

ثانیاً- شرط نتیجه

ثالثا- شرط فعل

3- مصادیق شرط و توضیح

اولاً- توجه به عرف و نتایج قانونی

ثانیاً- تصریح به مباشرت یا عدم مباشرت متعهد

ثالثاً- مسائل مربوط به تحویل و تأدیه

الف0 محل تحویل و تأدیه

ب- هزینه‌ی تأدیه و تحویل

ج- تعریف مفهوم تسلیم و تحویل و تأدیه و انجام تعهد

د- تحویل در کارهای مشتمل بر اجزا

هـ- فسخ، انفساخ، تفاسخ (اقاله)، و ابطال

و- یار اثبات در تعهدات ایجابی و مثبت بر عهده‌ی مدیون و متعهّد است

بخش ششم: خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و روش‌های برخورد با آن

1- قوه‌ی قاهره و مسائل مربوط به آن

اولاً- مصادیق قوه‌ی قاهره

ثانیاً نحوه‌ی برخورد با قوه‌ی قاهره

الف- تمدید خود به خودی مدت تا زمانی که قوه‌ی قاهره باقی است یا تعلیق تعهدات

ب- تعلیق موقت اجرای تعهدات و تعیین تکلیف قرارداد پس از انقاضای مدت تعلیق

ج- انفساخ قرارداد در صورت تحقق فورس ماژور

ثالثاً- مسائل متفرعه از قوه‌ی قاهره

الف- لزوم روشن کردن همه‌ی مسائل در موقع فسخ یا انفساخ

ب- آیا نوسانات شدید اقتصادی مصداق قوه‌ی قاهره است؟

ج- شرایط تغییر یافته

2-نحوه‌ی جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد

اولاً- انجام موضوع از طرف متعهد له به خرج متعهد

ثانیاً- تعیین خسارت روزانه

ثالثاً- تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد

رابعاً- پرداخت خسارت مقطوع

خامساً نحوه‌ی جبران خسرات در حالتی که موضوع تعهد وجه نقد باشد

الف- حال شدن اقساط مؤجل

ب- خسارت تأخیر تأدیه

بخش هفتم: تضمین‌ها

1-تضمین پیش پرداخت

اولاً- ضمانت نامه‌ی بانکی

ثانیاً- چک تضمینی

ثالثاً- سفته و ضرورت دریافت ضمانت نامه‌ی بانکی برای تضمین

2-تضمین حسن انجام کار

بخش هشتم: تحویل موقت و دوره‌ی نگهداری

بخش نهم: حل اختلافات ناشی از قرارداد

1-انتخاب داور واحد

2-انتخاب داوران اختصاصی

3-انتخاب داوران اختصاصی و سر داور

4-شرط داوری بدون تعیین داور

5-شرط داوری با حق صلح و سازش

6-ملاحظاتی در مورد داوری

اولاً- مسئله اصل 139 قانون اساسی

ثانیاً- کسانی که نمی‌توانند داوری کنند

الف- طرف‌های خارجی

ب- قانون منع مداخله

7-داوری بین المللی

بخش دهم: خاتمه‌ی قرارداد

بخش یازدهم: نکاتی در مورد قراردادهای خارجی

1-استفاده از مشاورین و مترجمین

اولاً- زبان قرارداد

ثانیاً- زبان حقوقی قرارداد

ثالثاً- زبان فنی قرارداد

2-مسئله علامات اختصاری

3-مسئله دادگاه صالح و قانون حاکم

4-احتیاطات لازم در خصوص طرف قرارداد

بخش دوازدهم: نمونه‌های قرارداد

1-مبایعه نامه و قولنامه

2-قرارداد ساخت و شرکت

3-قرارداد عادی اجاره

4-قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته (در حال احداث)

5- پیمان نامه فرم سازمان برنامه و بودجه

الف- موافقت نامه

ب- شرایط عمومی پیمان

ج- شرایط خصوصی پیمان

6- قراردادهای بانکداری بدون ربا

الف- قرارداد مشارکت مدنی در امور بازرگانی

ب- قرارداد مضاربه

ج- قرارداد موافقت با خرید ماشین آلات (به منظور فروش اقساطی)

د- قرارداد خرید سلف (درقبال وثیقه‌ی غیرمنقول)

هـ- قرارداد اجاره به شرط تملیک

و- قرارداد فروش اقساطی (در قبال ‌وثیقه‌ی غیرمنقول)

بخش سیزدهم: چک لیست مدیران                       

نویسنده
بهمن کشاورز
ناشر
نشر کشاورز
موضوع
تنظیم قرارداد
نوع نگارش
موضوعی،کاربردی
تعداد صفحات
192صفحه
نوبت چاپ
18
سال چاپ
1399
نوع جلد
شومیز
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...