راهنمای نگارش حقوقی (دعاوی راجع به خانواده) اخترنيا

جعفر اخترنیا

از {{model.count}}
600,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
 • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

در کتاب پیش رو نویسنده شیوه نگارش حقوقی را در دعاوی خانواده از زمان  تنظیم و تقدیم دادخواست تا صدور حکم توسط قاضی را در تمامی مراحل دادرسی از  جمله بدوی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و ... مورد بررسی قرار داده است و  در خلال بررسی نمونه های متعدد از انواع دعاوی مربوط به مسائل متعدد مربوط  به خانواده مانند مهریه، نفقه، حضانت، طلاق و...، موادی از قانون مدنی و  قانون حمایت از خانواده، نظریات مشورتی، آراء وحدت رویه و نکات کلیدی نیز  ذکر شده است که در فهم مطالب کمک شایانی می نماید.

محصولات مرتبط

انواع دادخواست .استشهادیه.اظهار نامه.درخواست های حقوقی.قرار.احکام قضایی.اجرای احکام مدنی.گزیده ای از اصول قانون اساسی.و.....

کتاب راهنمای نگارش حقوقی دعاوی راجع به خانواده  مشتمل بر :

 • انواع دادخواست
 • استشهادیه
 • اظهارنامه
 • درخواست های حقوقی
 • قرار
 • احکام قضایی
 • اجرای احکام مدنی

به انضمام :

 1. گزیده ای از اصول قانون اساسی
 2. نظرات مشورتی مربوطه
 3. آراء وحدت رویه
 4. لایحه حمایت از خانواده
 5. بخشی از قانون مدنی افغانستان
 6. و....

فصل اول – بخش اول: گزیده ای از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول – بخش دوم: دعاوی مالی و غیر مالی مفهوم و مصادیق آن

از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73

فصل دوم – ادله اثبات دعوی «شرح مختصر»

فصل سوم – نگارش استشهادیه

فصل چهارم – نگارش اظهارنامه

نمونه اظهارنامه / دعوت فروشنده جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال زمین/ملک

نمونه اظهارنامه از طرف خریدار

نمونه اظهارنامه مطالبه امور معوقه از مستاجر

نمونه اظهارنامه / مطالبه نفقه

دعوت زوجین به تمکین

مطالبه دین از دیون

تحویل و انتقال خودرو

تاثیر مطالب عنوان شده در اظهارنامه

فصل پنجم – شروع دعاوی مختلف و مرتبط حقوقی

نمونه پاسخ به اظهارنامه

نمونه اقدام مخاطب اظهارنامه در تامین دلیل

نمونه شکواییه

نمونه قرار منع تعقیب، دادسرای عمومی و انقلاب

نمونه تایید قرار منع تعقیب معترض علیه در دادگاه

نمونه پاسخ اداره  ثبت به استعلام گردش ثبتی دادگاه

نمونه رای دادگاه حقوقی / محکومیت خوانده (اظهارکننده)

فصل ششم – فرم کنترل شرایط دادخواست به استناد مواد 49 الی 60 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انگلاب در امور مدنی

نمونه اخطار رفع نفص، درخواست تجدید نظر

نمونه قرار دفتر دادگاه عمومی بخش

نمونه نامه ارسال پرونده به شعبات دیگر

فصل هفتم – دفتر محاکم عمومی حقوقی

نمونه فرم اعلام مشخصات کامل اموال غیرمنقول به دادگاه

فصل هشتم: انواع دادخواست های حقوقی با کاربرد فراوان

قانون اعسار، مصوب 20 آذر ماه 1313 با اصلاحات بعدی

نمونه برگ

فصل نهم – دعاوی مربوط به دادگاه

نمونه دادخواست رد هدایای نامزدی

نمونه دادخواست مطالبه قیمت هدایای دوران نامزدی

نقص رای شورا

نمونه دادخواست اجازه ازدواج

نمونه ابطال عقد ازدواج دائم به علت عدم رعایت غبطه  و مصلحت

نمونه دادخواست اثبات زوجیت دایم از طرف زن

نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت موقت از طرف زن

نمونه دادخواست الزام زوج به بذل مدت در نکاح منقطع (موقت)

نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت نکاح منقطع

الزام زوج به ثبت عقد نکاح منقطع

نمونه دادخواست مطالبه مهر

نمونه دادخواست متقابل  زوج به خواسته اعسار به تقسیط عین خواسته زوجه مهر174 عدد سکه

نمونه دادخواست مطالبه مهر به نرخ روز

نمونه دادخواست مطالبه مهر به نرخ روز با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نمونه دعوی متقابل به خواسته

نمونه رگ برگ

نمونه دادخواست الزام به وفا به شرط فعل ضمن عقد و تنظیم سند رسمی انتقال ملک / موضوع مهر

نمونه دادخواست مطالبه مهر از وراث زوج

نمونه دادخواست توقیف و ابطال اجراییه ثبتی با موضوع مهر

نمونه دادخواست تعیین و مطالبه مهر المثل

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به مهر

نمونه دادخواست اعسار به تقسیط مهریه

نمونه واخواهی زوجه

نمونه رای دادگاه

نمونه دادخواست تعدیل و تقلیل پیش قسط

نمونه دادخواست تعدیل و تقلیل پیش قسط محکوم به

نمونه دادخواست مطالبه مازاد از نصف مهر المسمی پس از طلاق قبل از مواقعه

نمونه دادخواست تمکین عام و خاص

نمونه رای دادگاه / الزام زوجه به تمکین عام و خاص

فصل دهم: مهر

دعاوی خانوادگی مهر

جدول محاسبه مهر

نمونه برگ ارسال آگهی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

متن آگهی مقرر جهت درج و نشر در روزنامه

فصل یازدهم – حقوق خانواده نظریات کمیسیون مشورتی

فصل دوازدهم – دادخواست /درخواست

نمونه دادخواست واخواهی از دادگاه صادرکننده حکم بدوی

نمونه دادخواست واخواهی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان

در بیان اقسام مفهوم / اصول فقه

نمونه درخواست تجدیدنظر به شعب تشخیص دیوان عالی کشور

فصل سیزدهم – واخواهی در امور مدنی

نمونه برگ تقاضای واخواهی

فصل چهاردهم – تعیین و حساب مواعد 

مستخرج از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

فصل پانزدهم / درخواست های حقوقی، لوایح حقوقی

نمونه اخطاریه دادگاه به وکیل معزول

نمونه رای دادگاه بر تملیک مورد مزایده

معنی و مفهوم دستور انتقال سند

فصل شانزدهم – دفتر اول – قرارهای حقوقی

فصل هفدهم – دعاوی مربوط به خانواده

نمونه مطالبه مهر به نرخ روز

نمونه اعسار به تقسیط مهر(وجه نقد)

نمونه دعوی مرتبط اول / نمونه مطالبه مهر 414 عدد سکه

فصل هجدهم – دعاوی مرتبط خانوادگی

نمونه دعوی مطالبه مهر به نرخ روز

نمونه دعوی مطالبه مهر

فصل نوزدهم: دعاوی مرتبط خانوادگی

فصل بیستم: مستخرج از کتاب تحریرالوسیله حضرت خمینی

فصل بیست و یکم – دعاوی مرتبط خانوادگی

نمونه دعوی اعسار به تقسیط مهر

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان

نمونه دعوی دادخواست طلاق از ناحیه زوج

فصل بیست و دوم – دعاوی مرتبط خانوادگی

نمونه دعوی اعسار به تقسیط مهر

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان

نمونه دعوی دادخواست طلاق از ناحیه زوج

فصل بیست و دوم – دعاوی مرتبط خانوادگی

نمونه دعوی مطالبه نفقه معوقه تا صدور حکم زوجه منکوحه غیرمدخوله

فصل بیست و سوم – دعاوی مرتبط خانوادگی مطالبه مهر (سکه بهار آزادی) در عقد نکاح  منقطع

نمونه دعوی مطالبه مهر در عقد موقت نکاح

نمونه رگ برگ

نمونه دعوی اعسار به تقسیط محکوم به مهر

نمونه دعوی رد عین مال

نمونه رای مرجع تجدیدنظر

فصل بیست و چهارم – دعاوی مرتبط خانوادگی

نمونه دعوی تمکین عام و خاص

نمونه تعدیل و تقلیل اقساط مهر

نمونه دعوی طلاق توافقی لیلی و مجنون

فصل بیست و پنجم – دعاوی مرتبط خانوادگی

نمونه دعوی اعسار به تقسیط مهر

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان

نمونه دعوی دادخواست طلاق

فصل بیست و ششم – نظریات مشورتی ثبت در ازدواج

نمونه دادخواست الزام خوانده به رد عین لوازم منقول از طرف زوج

نمونه دادخواست متقابل به خواسته مطالبه اجرت المثل

فصل بیست و هفتم: طلاق توافقی

نمونه فرم خام گواهی عدم امکان سازش

نمونه فرم خام طلاق توافقی

نمونه فرم خام طلاق توافقی

نمونه فرم خام طلاق توافقی

نمونه فرم خام طلاق توافقی

نمونه فرم خام طلاق توافقی

نمونه فرم خام طلاق توافقی

نمونه فرم خام طلاق توافقی

فصل بیست و هشتم: برگرفته از کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی کتاب خلع و مبارات

فصل بیست و نهم – دعاوی خانوادگی (طلاق خلع)

نمونه رای در خصوص طلاق خلع

نمونه رای دادگاه تجدید نظر استان

نمونه رای طلاق خلع

فصل سی ام- دعاوی طلاق خلع / عقدنامه عادی

نمونه دعوی خلع / زوجه تبعه افغانستان

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان

فصل سی و یکم: قانون مدنی افغانستان

فصل سی و دوم – دعاوی خانوادگی طلاق قضایی

نمونه دعوی طلاق خلع

فصل سی و سوم – آراء محاکم  عمومی – ویژه خانواده شهرستان «مرتبط»

نمونه ارجاع دادخواست طلاق به شورای حل اختلاف

نمونه قرار عدم صلاحیت به رسیدگی از طرف شورا

نمونه درخواست طلاق  / صدور قرار رد دعوی خواهان

فصل سی و چهارم – دعاوی مختلف خانوادگی انواع طلاق

نمونه / طلاق خلع / بعلت  زوج «ازدواج مجدد بدون استجازه همسر اول و حکم دادگاه

نمونه طلاق توافقی

فصل سی و پنجم – مفاهیم

فصل سی و ششم – اثبات زوجیت

نمونه دعوی اثبات زوجیت

نمونه دعوی  اثبات زوجیت

نمونه را دادگاه تجدید نظر استان

فصل سی و هفتم

فصل سی و هشتم – شرحی مختصر در اقسام طلاق

فصل سی و نهم – طلاق و انواع آن

مستخرج از قانون مدنی

فصل چهلم – دعاوی مربوط به خانواده 

فصل چهل و یکم – آراء محاکم  خانواده – حضانت 

فصل چهل و دوم – دعاوی مربوط به خانواده فسخ نکاح بعلت بیماری MS

فصل چهل و سوم – تایید و تنفیذ فسخ نکاح بعلت بیماری صرع

نمونه درخواست تایید و تنفیذ فسخ نکاح

فصل چهل و چهارم

انحلال نکاح طلاق

فصل چهل و ششم – دعاوی مربوط به خانواده

فصل چهل و هفتم – دعاوی خانوادگی

فصل چهل و هشتم – دعاوی خانواده

فصل چهل و نهم – چند نمونه از دعاوی خانوادگی مرتبط 

نمونه رای دادگاه

فصل پنجاهم – فصل در نفقه و هزینه زندگی مستخرج از کتاب مستخرج از کتاب تحریرالوسیله

دعاوی مرتبط خانواده

فصل پنجاه و دوم – تعریف نفقه

نمونه رای داور در دعاوی خانوادگی

انواع سند ازدواج

نمونه سند نکاحنامه رسمی

فصل پنجاه و پنجم – فصل در مهریه

در سهم الارث زوجین

نحوه تقدیم لایحه از طرف دولت به مجلس

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1337

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77

درخواست های حقوقی و اجرای احکام

نحوه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نمونه تصمیم دادگاه

فصل شصت و دوم – اجرای احکام مدنی نیم عشر دولتی

  نمونه برگ جلب در امور حقوقی

نمونه نامه معرفی محکوم علیه مجلوب به زندان

فصل شصت و سوم – اجرای احکام مدنی

برگرفته از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

نمونه آگهی مزایده فروش نوبت اول

نمونه آگهی مزایده فروش نوبت دوم

نمونه آگهی مزایده اموال غیرمنقول

نمونه آگهی مزایده اموال غیرمنقول

نمونه آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول

فصل شصت و چهارم – نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه «اجرای احکام مدنی»

فصل شصت و پنجم – ملخص قواعد فقه و حقوق

اصطلاحات حقوقی در حقوق مدنی – کیفری                             

نویسنده
جعفر اخترنیا
ناشر
آوا
موضوع
آیین نگارش حقوقی
نوع نگارش
موضوعی و طبقه بندي شده
تعداد صفحات
890 صفحه
نوبت چاپ
سال 1401
سال چاپ
نوبت 3
نوع جلد
شوميز
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...