دوره پیشرفته نگارش انواع دادخواست حقوقی (با الحاقات و اضافات) اخترنيا

جعفر اخترنیا

از {{model.count}}
300,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

تنظیم و تقدیم دادخواست اولین قدم طرح دعوا در دادگستری در مسیر احقاق  حق و تظلم خواهی است که از اهمیت بالایی برخودار است؛ زیرا تا حد زیادی  تعیین کننده مسیر دادرسی پیش رو است و باید در نحوه تنظیم آن دقت زیادی  کرد، تا حقی از خویش را زائل نکنیم. بنابراین، باید دادخواست را با مطالعه  دقیق مدارک و ضمائم پرونده و مطابق با قوانین و مقررات جاری تنظیم کرد. در  این کتاب، نویسنده با گردآوری یکصد و پنجاه نمونه دادخواست حقوقی سعی در  شناساندن ارکان و شکل صحیح تنظیم دادخواست نموده است که مطالعه این نمونه  ها و توجه در توضیحات و مواردی که نویسنده در پاورقی و در خلال نمونه ها  توضیح داده است بسیار کاربردی و مفید می باشد.

محصولات مرتبط

اين کتاب شامل انواع دادخواست ، آراي دادگاه هاي عمومي و تجديد نظر و ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري همچنين بررسي برخي از آراي صرفاً حقوقي مي باشد

فصل اول: دوره پیشرفته نگارش انواع دادخواست حقوقی ویرایش جدید

نمونه دادخواست مطالبه زیان های ناشی از عیوب پنهانی و تقصیر قراردادی

نمونه دادخواست نفی ولد بدواً با تعیین قیم اتفاقی برای طفل صغیر مطرود

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه به علت شرط خلاف مقتضای ذات عقد

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع و مبایعه نامه به علت شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مطالبه ثمن

نمونه داخواست اعلام بطلان عقد بیع

خسارات ناشی از دادرسی

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ وجود شرط مجهول

نمونه دادخواست بطلان معامله به علت اشتباه در ماهیت و مطالبه ثمن

نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل

نمونه الزام ملتزم به پرداخت بدهی مدیون

نمونه دادخواست مطالبه وجه یک فقره چک

نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب

نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب از فروشنده

نمونه دادخواست علیه شرکت و مدیرعامل و الزام به تحویل و تسلیم توابع مبیع

نمونه دادخواست مطالبه منافع مبیع(میوه باغ)

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به علت عدم توانایی فروشنده در تسلیم مبیع

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ فقدان قدرت بایع بر تسلیم مبیع

نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره به علت عدم قدرت بر تسلیم

نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره به علت عدم تعیین عوض

نمونه منع مستاجر از انجام کار رقابتی ممنوع

نمونه رای دادگاه عمومی

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان

نمونه دادخواست اعلام فسخ معامله به علت نقص مبیع

تادیه و دادرسی

نمونه دادخواست اعلام انفساخ بیع شفاهی

نمونه دادخواست اخذ به شفعه بدواً ابطال عقد بیع

نمونه دادخواست مطالبه ثمن مبیع

نمونه دادخواست / مطالبه ثمن معامله

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به علت خیار رویت

نمونه دادخواست ابطال تعهد نامشروع

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ

نمونه دادخواست اعلام بطلان نقل و انتقال انجام شده بر خلاف بیع شرط و سپس تایید و تنفیذ فسخ عقد بیع

نمونه دادخواست اعلام انفساخ و انحلال قهری عقد وکالت

نمونه دادخواست اعلام انفساخ عقد وکالت

نمونه ابطال معامله فضولی

نمونه مطالبه اجرت المثل کار وکیل مدنی

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ عقد بیع عهدی

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ عقد بیع

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند

نمونه دادخواست اثبات مالکیت

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به علت فساد منعقده

نمونه دادخواست اعلام بطلان بیع به لحاظ فساد منعقده

نمونه رای دادگاه

نمونه دادخواست بطلان معامله و مبایعه نامه به لحاظ وجوه اکراه

نمونه دادخواست اعلام انحلال قهری

نمونه دادخواست اعلام انفساخ

نمونه دادخواست اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع

نمونه دادخواست اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع

نمونه دادخواست اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع به لحاظ تحقق شرط فاسخ

نمونه دادخواست اعلام انحلال قهری و انفساخ عقد بیع به لحاظ تحقق شرط فاسخ

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد نکاح رسمی

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ

نمونه دادخواست تایید و تفیذ

نمونه دادخواست خیار غبن

نمونه دادخواست الزام فروشنده

نمونه دادخواست تقابل

نمونه دادخواست ایفا ناروا

نمونه دادخواست مطالبه خسارت

نمونه دادخواست تایید

نمونه دادخواست اعلام انعزل

نمونه دادخواست اعلام بطلان

نمونه دادخواست وصیت

نمونه دادخواست وصیت نامه

نمونه دادخواست فسخ عقد وکالت

نمونه دادخواست مطالبه خسارت

نمونه دادخواست ابطال سند رسمی

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان

نمونه دادخواست بطلان عقد بیع

نمونه دادخواست بطلان معامله

نمونه دادخواست بطلان نکاح

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ عقد نکاح

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ عقد نکاح

تنفیذ فسخ عقد نکاح بیع

تنفیذ فسخ خیار

نمونه رای دادگاه انقلاب

نمونه دادخواست

نمونه دادخواست الزام به تمکین

نمونه دادخواست به تمکین عام وخاص

نمونه دادخواست رای وحدت رویه

نمونه دادخواست مطالبه عین هدایای دوران نامزدی

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ عقد نکاح

نمونه دادخواست بطلان معامله

نمونه دادخواست اعلام بطلان توافق

نمونه دادخواست ناقص

نمونه دادخواست الزام زوجه به تمکین عام و خاص

نمونه دادخواست اعلام بطلان توافق انجام شده در خصوص حق حضانت ضمن گزارش اصلاحی

تنفیذ فسخ خیار

نمونه رای دادگاه انقلاب

نمونه دادخواست

نمونه دادخواست الزام به تمکین

نمونه دادخواست به تمکین عام وخاص

نمونه دادخواست رای وحدت رویه

نمونه دادخواست مطالبه عین هدایای دوران نامزدی

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ عقد نکاح

نمونه دادخواست بطلان معامله

نمونه دادخواست اعلام بطلان توافق

تنفیذ فسخ خیار

نمونه رای دادگاه انقلاب

نمونه دادخواست

نمونه دادخواست الزام به تمکین

نمونه دادخواست به تمکین عام وخاص

نمونه دادخواست رای وحدت رویه

نمونه دادخواست مطالبه عین هدایای دوران نامزدی

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ عقد نکاح

نمونه دادخواست بطلان معامله

نمونه دادخواست اعلام بطلان توافق

نمونه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم

نمونه مطالبه اجرت العمل با خسارت تاخیر تادیه و دادرسی

نمونه مطالبه مهر از وراث زوج متوفی

نمونه دادخواست تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و الزام وراث زوج متوفی به پرداخت آن

نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه

نمونه دادخواست اثبات مالکیت ملازم به احراز وقوع عقد بیع

نمونه مطالبه اجرت العمل

نمونه دادخواست انفساخ عقد بیع

نمونه دادخواست مطالبه طلب از شرکت

نمونه دادخواست اعتراض شخص ثالث به دادنامه

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع

نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ثبتی

نمونه دادخواست دستور موقت مبنی بر تحویل فوری طفل و در ماهیت صدور حکم حضانت

نمونه دادخواست الزام خواندگان

نمونه دادخواست ابطال تقسیم و بی اعتباری تقسیم نامه

نمونه دادخواست دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت از صندوق قانونی حمایت از خسارت های بدنی

نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه

نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه

نمونه دادخواست

نمونه دادخواست

نمونه دادخواست

نمونه دادخواست

نمونه دادخواست

نمونه دادخواست مطالبه مازاد بر دیه مقرر زن به عنوان بیمه حوادث

نمونه دادخواست الزام شرکت بیمه به پرداخت ناشی از بیمه شخص ثالث

نمونه دادخواست الزام به پرداخت خسارت موضوع بیمه نامه

نمونه دادخواست اثبات مالکیت

نمونه دادخواست بطلان عقد نکاح منقطع

نمونه دادخواست اعسار به تقسیط مهر به صورت تقابل

نمونه دادخواست الزام به پرداخت ما به التفاوت ارزش دیه

نمونه دادخواست قلع و قمع و برچیدن آنتن به علت تشعشعات مضره

نمونه دیگر دادخواست مطالبه تفاوت ارزش دیه

نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه بعد از اعلام رضایت به راننده مقصره حادثه

نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد قراردادی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

نمونه دادخواست الزام به جبران خسارت

نمونه دادخواست به خواسته محکومیت خواندگان

نمونه لایحه دفاعیه خوانده ردیف دوم

نمونه دادخواست

فصل اول / دفتر دوم –نمونه دادخواست تجدیدنظر

نمونه دادخواست تجدیدنظر

فصل اول / دفتر سوم – نمونه دادخواست فرجامی

نمونه دادخواست فرجامی

نمونه دادخواست مطالبه وجه کمتر از 50 میلیون ریال

فصل اول دفتر چهارم – دادخواست به دیوان عالت اداری

نمونه دادخواست احراز وقوع تخلف

نمونه دادخواست ابطال اقدامات تملکی به علت تخلف در اجرای قوانین

نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

فصل دوم: فن دفاعیه

نمونه اعلام بطلان معامله فضولی توسط وکیل مدنی

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول

نمونه دادخواست تقاضای تایید و تنفیذ سند عادی

نمونه رای دادگاه

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان نخستین

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

نمونه لایحه دفاعیه شهرداری

نمونه رای دادگاه عمومی

نمونه دادخواست تجدیدنظر

نمونه لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خواه

نمونه نظر مولف راجع به دادنامه و پرونده

نمونه دادخواست وکیل فروشنده  

فصل دوم – فن دفاع

نمونه اعلام بطلان معامله فضولی توسط وکیل مدنی

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول

نمونه دادخواست تقاضای تایید و تنفیذ سند عادی(اقرارنامه)

نمونه رای دادگاه / صدور قرار عدم استماع دعوی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به استناد 2 فقره صلح نامه عادی

نمونه لایحه دفاعیه شهرداری

نمونه رای دادگاه عمومی

نمونه دادخواست تجدیدنظر

نمونه لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خواه

نمونه نظر مولف راجع به دادنامه و پرونده

نمونه دادخواست وکیل فروشنده به منظور ابطال معامله

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده

نمونه دادخواست دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بی حقی معترض ثالث

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی

نمونه دادخواست اشتباه وکیل/ ابطال سند رسمی و....

نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر ابطال

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر

نمونه رای شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی (اثبات مالکیت)

نمونه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول(جلسه اول رسیدگی)

نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی

فصل سوم – نمونه ای از انواع احکام(حقوقی، کیفری و...)

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / رد تجدیدنظر خواهی(صلاحیت)

نمونه رای دادگاه / قبول دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نمونه رای دادگاه انقلاب اسلامی / خروج پلاک ثبتی از مصادره

نمونه رای دادگاه عمومی / الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه رای دادگاه / ابطال نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان/ تایید دادنامه نخستین

نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر طلاق رجعی و الزام زوج به دادن حق تنصیف

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان

نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان اعسار

نمونه رای دادگاه / صدور حکم بر اعسار تقسیط مهر

نمونه رای دادگاه / قرار رد دعوی تنفیذ فسخ

نمونه رای دادگاه / اثبات مالکیت

نمونه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

نمونه رای دادگاه / اثبات مالکیت

نمونه رای دادگاه عمومی حقوقی

نمونه رای دادگاه / انتقال اسناد – قرار رد دعوی

نمونه رای دادگاه عمومی جزایی / صدور حکم برائت

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان/ تایید دادنامه بدوی

نمونه رای دادگاه / تقسیم ترکه و عنداللزوم دستورفروش(غیابی)

نمونه رای دادگاه حقوقی / محکومیت خوانده

نمونه رای دادگاه / طلاق به علت نقض شرط ضمن عقد نکاح و اثبات عسر و حرج

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی

نمونه رای دادگاه / صدور قرار عدم استماع دعوی

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض دادنامه و اعاده پرونده

نمونه رای دادگاه / سرقت باندی – خرید و فروش اموال مسروقه تغییر اصالت جعل

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران / با اصلاح تایید

نمونه رای دادگاه / کلاهبرداری – برائت

نمونه رای دادگاه / برائت از اتهام کلاهبرداری

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه معترض علیه

نمونه رای دادگاه / محکومیت متهم به بزه کلاهبرداری

نمونه رای دادگاه عمومی / اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نمونه رای دادگاه عمومی  جزایی / محکومیت متهم به حبس و جزای نقدی و در مال

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه نخستین

نمونه اعتراض شخص ثالث / رد اعتراض

نمونه رای دیوانعالی کشور / مردود اعلام نمودن تقاضای اعاده دادرسی

نمونه اعتراض شخص ثالث (حقوقی) / نقض دادنامه معترض علیه

نمونه رای دادگاه  تجدیدنظر استان / تایید دادنامه

نمونه رای دادگاه / صدور قرار رد دعوی

نمونه رای دادگاه / صدور قرار رد دعوی

نمونه رای دادگاه کیفری استان(کیفری یک)/ قتل عمد – معاونت در قتل

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / نقض و صدور حکم برائت از اتهام کلاهبرداری

نمونه رای دادگاه / محکومیت متهم به کلاهبرداری

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی

نمونه رای هیات تشخیص اداره کار

نمونه رای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری

فصل چهارم – قواعد نگارش احکام 

نکاتی مختصر در علت عدم نگارش  احکام مستحکم و مقنع

نمونه رای (تقاضای صدور حکم بر ابطال رای هیات حل اختلاف)

نمونه بررسی رای از نظر قواعد نگارش

نمونه رای جهت بررسی قواعد نگارش

نمونه بررسی رای از نظر قواعد نگارش

نمونه دیگر رای جهت بررسی از لحاظ قواعد نگارش

نمونه بررسی رای از نظر قواعد نگارش

فصل پنجم- معانی لغات و اصطلاحات                                                      

نویسنده
جعفر اخترنیا
ناشر
آوا
موضوع
آیین نگارش حقوقی
نوع نگارش
موضوعی و طبقه بندي شده
تعداد صفحات
404 صفحه
نوبت چاپ
1400
سال چاپ
نوبت سوم
نوع جلد
شوميز
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...