پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت (قربانی)

دکتر مجید قربانی لاچوانی

از {{model.count}}
230,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت تالیف دکترمجیدقربانی حاوی سوالات چهارگزینه ای ادوارگذشته  آزمونهای  وکالت،قضاوت،ارشدودکتری به همراه پاسخ تشریحی ومبسوط  میباشد. این  اثر برای داوطلبانی که امکان  حضور در کلاس های آموزشی درس حقوق تجارت  برایشان فراهم نیست بهترین منبع  قابل پیشنهاد است چون به اندازه مورد نیاز  حاوی مطالب تحلیلی حقوق تجارت است و مطالب تحلیلی ذیل پرسش های چهارگزینه  ای  طرح شده در آزمون های واقعی بیان شده اند به گونه ای که مطالعه آن  مانند حضور در  یک گارگاه آموزشی است که قرار است بحث های نظری را در کنار  پرسش های واقعی طرح شده در آزمون ها به خواننده بیاموزد

محصولات مرتبط

1-پرسش ها بر مبنای ضابطه ای علمی به صورت موضوعی طبقه بندی شده اند و هر پرسشی ذیل عنوان مرتبط خود قرار گرفته است.
 2-پاسخ ها واقعا تشریحی اند به این معنا که خواننده نه تنها با دلایل  درستی گزینه مورد نظر آشنا می شود بلکه دلیل نادرست بودن سایر گزینه ها هم  برای او تشریح شده اند.
3-برای اولین بار پرسش ها ی درس حقوق تجارت در آزمون دکتری دانشگاه های دولتی همراه با پاسخ تشریحی گردآوری شده اند.
4-در  انتخاب پاسخ های درست واقعا به مبنای استدلالی و علمی موضوع توجه شده و  صرفا به ارایه  پاسخ های تکراری و کلیشه ای اکتفا نشده است بنابراین در  مواردی که پاسخ منتشر شده در پاسخ نامه های رسمی نادرست بودند با استدلال  به نادرستی آنها تاکید و تصریح شده است تا موجب گمراهی مراجعه کنندگان  نشود.

 مقدمه مؤلف

 بخش نخست: تعریف تاجر، اعمال تجارتی و تکالیف تجار

فصل نخست: تعریف تاجر

فصل دوم: اعمال تجارتی

مبحث نخست: اعمال تجارتی ذاتی (مطلق یا اصلی)

مبحث دوم: اعمال تجارتی تبعی

فصل سوم: تکالیف تجار

مبحث نخست: تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی

مبحث دوم: ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی

 بخش دوم: قراردادهای با نام قانون تجارت

فصل نخست: قرارداد دلالی

مبحث نخست: ماهیت دلالی

مبحث دوم: قوانین حاکم بر قرارداد دلالی

مبحث سوم: آثار قرارداد دلالی

گفتار نخست: حقوق دلال

گفتار دوم: تعهدات دلال

فصل دوم: قرارداد حق العمل کاری (کمیسیون)

مبحث نخست: ماهیت حق العمل کاری

مبحث دوم: آثار قرارداد حق العمل کاری

گفتار نخست: حقوق حق العمل کار

گفتار دوم: تعهدات و مسئولیتهای حق العمل کار

فصل سوم: قرارداد حمل و نقل

مبحث نخست: قوانین حاکم بر قرارداد حمل و نقل

مبحث دوم: آثار قرارداد حمل و نقل

گفتار نخست: حقوق متصدی

گفتار دوم: تعهدات و مسئولیتهای متصدی

فصل چهارم: ضمانت

فصل پنجم: قائم مقامی تجارتی

 بخش سوم: اشخاص حقوقی

فصل نخست: شخصیت حقوقی و عوارض آن

فصل دوم: مؤسسات غیرتجارتی

فصل سوم: شرکتهای تجارتی

مبحث نخست: اقسام شرکتهای تجارتی، تعریف و گروه بندی آنها

گفتار نخست: اقسام و تعریف شرکتهای تجارتی

گفتار دوم: گروه بندی شرکتهای تجارتی

الف ـ شرکتهای سرمایه، اشخاص و مختلط

ب ـ شرکتهای دولتی و خصوصی

ج ـ شرکتهای موضوعاْ تجارتی و شکلاً تجارتی

د ـ شرکتهای تجارتی ثبت شده و شرکتهای عملی

مبحث دوم: تشکیل و ثبت شرکتهای تجارتی

گفتار نخست: تشکیل شرکتهای تجارتی

الف ـ کلیات

ب ـ تشکیل شرکت سهامی

ج  ـ تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

د ـ تشکیل شرکت تضامنی

ه ـ تشکیل شرکت نسبی

گفتار دوم: ثبت شرکتهای تجارتی

مبحث سوم: اوراق بهادار و سهم الشرکه ی شرکتهای تجارتی

گفتار نخست: اوراق بهادار

الف ـ کلیات

ب ـ سهام

ج ـ اوراق قرضه و اوراق مشارکت

گفتار دوم: سهم الشرکه

مبحث چهارم: تصمیم گیری شرکا

گفتار نخست: مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

الف ـ دعوت مجامع عمومی

ب ـ حد نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی

ج ـ صلاحیتهای مجامع عمومی

د ـ تصمیم گیری در مجامع عمومی ـ حق رأی و اکثریت

هـ ـ اداره‌ی جلسه‌ی مجمع عمومی و پایان آن

گفتار دوم: تصمیم گیری شرکا در شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی

مبحث پنجم: مدیران و مدیرعامل شرکتهای تجارتی

گفتار نخست: شرکتهای سهامی و تعاونی

الف ـ تصدی سمت و زوال آن

ب ـ اختیارات مدیران و مدیرعامل

ج ـ حقوق و تکالیف مدیران و مدیرعامل

د ـ مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل

هـ ـ معاملات مدیران، مدیرعامل و اشخاص وابسته به آنها با شرکت

گفتار دوم: سایر شرکتهای تجارتی

مبحث ششم: بازرسان شرکتهای تجارتی

مبحث هفتم: تغییرات سرمایه ی اسمی شرکتهای تجارتی

گفتار نخست: افزایش سرمایه ی اسمی

گفتار دوم: کاهش سرمایه ی اسمی

مبحث هشتم: حسابهای شرکت تجارتی

مبحث نهم: انحلال و تصفیه‌ی شرکتهای تجارتی

گفتار نخست: انحلال بدون تصفیه

گفتار دوم: انحلال توأم با تصفیه

 بخش چهارم: اسناد تجارتی

فصل نخست: تعریف، انواع و امتیازات سند تجارتی

فصل دوم: صدور سند تجارتی

فصل سوم: قبول و نکول برات

فصل چهارم: تاریخ تأدیه ی اسناد تجارتی

فصل پنجم: انتقال و ظهرنویسی سند تجارتی

فصل ششم: ضمانت

فصل هفتم: تکالیف و حقوق دارنده

مبحث نخست: تکالیف دارنده

مبحث دوم: حقوق دارنده

فصل هشتم: تأدیه ی وجه سند

مبحث نخست: تأدیه ی وجه سند توسط مسئولان

مبحث دوم: تأدیه‌ی وجه سند توسط شخص ثالث

فصل نهم: مفقود شدن اسناد تجارتی

 بخش پنجم: ورشکستگی

فصل نخست: صدور حکم ورشکستگی

فصل دوم: مندرجات الزامی و ویژگیهای حکم ورشکستگی

مبحث نخست: مندرجات الزامی

مبحث دوم: ویژگیهای حکم ورشکستگی

فصل سوم: آثار حکم ورشکستگی

مبحث نخست: منع مداخله‌ی تاجر و انحلال شرکت تجارتی

مبحث دوم: تعلیق دعاوی و تعقیبات فردی

مبحث سوم: بطلان برخی اعمال و معاملات تاجر

مبحث چهارم: حال شدن دیون مؤجل

مبحث پنجم: دعاوی استرداد

مبحث ششم: محدود شدن مدت اعمال خیار فسخ

فصل چهارم: اجرای حکم ورشکستگی

فصل پنجم: قرارداد ارفاقی

مبحث نخست: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی

مبحث سوم: انحلال قرارداد ارفاقی

فصل ششم: اعاده‌ی اعتبار

مبحث نخست: انواع اعاده‌ی اعتبار

مبحث دوم: شرایط اعاده‌ی اعتبار

مبحث سوم: آثار اعاده‌ی اعتبار

فصل هفتم: جرایم مرتبط با ورشکستگی

 بخش ششم: مالکیتهای معنوی و داوری تجارتی

 نقد و بررسی اجمالی «ماده‌ واحده‌ی اصلاح ماده‌ی 241 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1395»              

موضوع
تجارت
نویسنده
دکترمجیدقربانی لاچوانی
ناشر
چتردانش
نوع نگارش
تست با پاسخ تشریحی
تعداد صفحات
873 صفحه
سال چاپ
1400
نوبت چاپ
41
نوع جلد
جلد سخت سلفونی
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...