دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول | مهاجری

دکتر علی مهاجری

از {{model.count}}
180,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
 • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول نوشته دکتر علی مهاجری به شرح ماده به ماده مواد 1 تا 48 (بخش قواعد عمومی) قانون اجرای احکام مدنی همراه با نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و مقررات مرتبط می‌پردازد.
علاوه بر تفسیر ذیل هر ماده به تطبیق آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در کتاب حاضر ارائه شده است.
مجموعه دانشنامه اجرای احکام مدنی که به تفسیر قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می‌پردازد، شامل سه جلد زیر می‌باشد:
    دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول (بخش قواعد عمومی: مواد 1 تا 48)
    دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد دوم (بخش توقیف اموال: مواد 49 تا 112)
    دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم (بخش قواعد ویژه: مواد 113 تا 180)

محصولات مرتبط

شامل سه جلد زیر می‌باشد:

 1. دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول (بخش قواعد عمومی: مواد 1 تا 48)
 2. دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد دوم (بخش توقیف اموال: مواد 49 تا 112)
 3. دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم (بخش قواعد ویژه: مواد 113 تا 180)

فصل اول: قواعد عمومی

مبحث اول: مقدمات اجرا

 • ماده 1-عدم امکان اجرای حکم قبل از قطعیت آن
  • تعریف اجرای حکم
  • جنبه فقهی اجرای حکم
  • اعمال حاکمیت از طریق اجرا
  • شرایط اجرای حکم
  • اجرای موقت حکم
  • اجرای حکم تقسیط محکوم به
  • اجرای قرار دادگاه
  • اجرای دستور موقت در دعاوی حقوقی
  • اجرای دستور موقت در دعاوی خانوادگی
  • اجرای حکم غیرقطعی و مصادیق آن
  • اجرای دستور دادگاه
  • اجرای حکم بی اعتباری سند رسمی
  • لزوم نهایی شدن حکم طلاق برای اجرا
  • لزوم اعتبار حکم برای اجرا
  • ضرورت تنجیز سند رسمی برای اجرا
  • اجرای حکم اعسار
 • ماده2-ضرورت ابلاغ حکم قبل از اجرای آن
  • شرایط صدور اجراییه
  • ابلاغ حکم به وکیل طرفین
  • احراز ابلاغ قانونی صدور اجراییه
  • صدور اجراییه با انصراف قبلی
  • ضرورت تقاضا برای اجرای حکم دیه
  • درخواست متعهدله جهت اجرای سند
  • درخواست اجرا از سوی منتقل الیه
  • درخواست اجرای حکم غیرقابل تجزیه
  • ضرورت ابلاغ حکم به محکوم علیه
  • تقدیم دادخواست برای اجرا
  • درخواست اجراییه توسط محکوم علیه
  • تقاضای محکوم علیه برای اجرای حکم
  • همسویی تقاضای محکوم علیه با قانون مدنی
  • راهکارهای اجرایی اجرا به تقاضای محکوم علیه
  • امادگی محکوم علیه برای اجرای فاقد اجراییه
  • درخواست صدور اجراییه توسط نماینده
  • اجرای حکم مطرح در مرحله تجدیدنظر
  • صدور اجراییه به درخواست ثالث
 • ماده3-غیرقابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین
  • درخواست صدور اجراییه توسط نماینده
  • اجرای حکم مطرح در مرحله تجدیدنظر
  • صدور اجراییه به درخواست ثالث
 • ماده4-صدور اجراییه برای اجرای حکم
  • دستور صدور اجراییه
  • استثنائات صدور اجراییه
  • عدم صدور اجراییه در اجرای حکم طلاق
  • تکلیف برای سازمان ها و موسسات دولتی
  • صدور اجراییه علیه مراجع دولتی
  • ضرورت ارسال حکم به مراجع دولتی
  • درخواست اجرای گزارش اصلاحی
  • اجرای جنبه مالی حکم کیفری
  • اجرای حکم ضرر و زیان
  • الزام دادگاه بدوی به صدور اجراییه
  • عدم صدور اجراییه نسبت به حکم تصرف عدوانی
  • اجرای حکم تجویز انتقال منافع به غیر
  • اجرای حکم ابطال شناسنامه
  • صدور اجراییه در فقدان پرونده
  • مرجع اخذ وجه الوکاله و ضبط وثیقه
  • عدم نیاز به اجراییه در دستور فروش
  • آثار اجرایی حکم حجر
  • اجرای حکم انتقال رسمی تلفن
  • صدور اجراییه برای اجرای سند
  • اصل بودن صدور اجراییه
  • اجرای حکم رد عوض
  • دفعات صدور اجراییه
 • ماده5-مرجع صدور اجراییه
  • منظور از دادگاه نخستین
  • صدور اجراییه توسط قاضی شورا
  • صدور اجراییه در مورد حکم مرجع تجدیدنظر
  • صدور اجراییه پس از نقض فرجامی
  • اجرای حکم توسط دادگاه تجدیدنظر
  • مرجع اجرای رای داور
  • صدور اجراییه در دادگاه جانشین
  • مرجع صدور اجراییه در مورد سند
  • مرجع صدور دستور جلب محکوم علیه
  • انحصار دخالت اجرایی
  • مرجع صدور اجراییه در گزارش اصلاحی
  • صدور اجراییه در موارد خاص
  • عدم صدور اجراییه در دیوان عدالت اداری
  • مهلت صدور اجراییه
 • ماده6-شرایط اجراییه
  • ابلاغ اجراییه به محکوم له
  • انواع ابلاغ اجراییه
  • ابلاغ اجراییه به محکوم له
  • انواع ابلاغ اجراییه
  • ملاک ابلاغ اجراییه
  • نقل مکان محکوم علیه
  • ابلاغ اجراییه های ثبتی
  • ابلاغ اجراییه به ورثه
 • ماده 7-تعداد برگ های اجراییه
  • ابلاغ اجراییه به محکوم له
  • انواع ابلاغ اجراییه
  • ملاک ابلاغ اجراییه
  • نقل مکان محکوم علیه
  • ابلاغ اجراییه های ثبتی
  • ابلاغ اجراییه به ورثه
 • ماده8-ابلاغ اجراییه
  • ابلاغ اجراییه به محکوم علیه
  • ابلاغ اجراییه به محکوم له
  • انواع ابلاغ اجراییه
  • ملاک ابلاغ اجراییه
  • نقل مکان محکوم علیه
  • ابلاغ اجراییه های ثبتی
  • ابلاغ اجراییه به ورثه
 • ماده9-ابلاغ اجراییه به محکوم علیه مجهول المکان
  • ابلاغ به محکوم علیه مجهول المکان
   ابلاغ اجراییه به آدرس جدید
  • انتشار اجراییه در روزنامه محلی
  • فاصله ابلاغ اجراییه
  • عدم انتشار روزنامه محلی
  • عدم نیاز به ارسال اخطاریه دیگر برای محکوم علیه
  • بی توجهی قانونگذار به حقوق محکوم علیه
 • ماده 10- فوت یا حجر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه
  • تکلیف اجرا یا فوت حجر محکوم علیه
  • معرفی جانشین توسط محکوم له
  • فوت محکوم له
  • فوت وکیل محکوم علیه
  • فوت محکوم علیه قبل از صدور اجراییه
  • فوت محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه
 • ماده 11-تصحیح یا ابطال اجراییه
  • وقوع اشتباه در اجراییه
  • ابطال و اصلاح اجراییه
  • تقاضای ابطال و اصلاح اجراییه
  • اصلاح اجراییه و الغاء اجراء
  • شرط اصلاح اجراییه
  • ارسال اصلاحیه اجراییه برای ابلاغ
  • عدم استعمال دعوای ابطال اجراییه دادگاه
  • اشتباه در اجراییه ثبتی
  • تصحیح یا الغاء عملیات اجرایی
  • نقش ابطال اجراییه در مهلت سی روزه

مبحث دوم: دادورزها (مامورین اجرا)

 • ماده 12-مدیریت اجرا
  • انجام وظیفه مدیر اجرا
  • معرفی دادورز
  • قانونی بودن واحد اجرای احکام مدنی
  • انواع واحد اجرای احکام
  • هماهنگی برای موارد خاص
  • پیشینه واحد اجرای احکام
  • ریاست بر واحد اجرای ثبت
  • مرجع توقیف اموال شاکی
 • ماده 13-اجرای حکم به وسیله غیر دادورز
  • کمک به دادورز در اجرای احکام
  • انحلال پلیس ویژه اجرای احکام
  • استفاده از نیروی انتظامی برای اجرا
  • راهکار رفع کمبود دادورز
  • استفاده از سپاه در عملیات اجرایی
  • مباشرت نیروی انتظامی در اجرای اسناد
 • ماده 14-مقاومت یا سوءرفتار نسبت به دادورزها
  • تقاضای کمک از مامورین دیگر
  • استمداد از دژبان
  • ضمانت اجرای کیفری مقاومت در اجرای حکم
  • سوءرفتار در برابر دادورز
  • مجازات جلوگیری از اجرای حکم
  • استنکاف از اجرای حکم حضانت
 • ماده 15-نتیجه عدم پذیرش درخواست دادورز
  • ضمانت اجرای عدم کمک به دادورز
  • انعکاس تخلف به مرجع صلاحیت دار
  • مرجع رسیدگی به تخلف
 • ماده 16-توهین به دادورز حین انجام وظیفه
  • اهانت به دادورز
  • صورت مجلس شدن اهانت
  • عدم امضای صورت مجلس
  • مقاومت در حین انجام وظیفه
  • امضای صورت مجلس توسط شهود
  • ارسال صورت مجلس به دادسرا
  • ارسال مستقیم صورت مجلس به دادسرا
  • قانون ماهوی حاکم بر رسیدگی کیفری
 • ماده 17-ممانعت از انجام وظیفه دادورز
  • ممانعت ثالث از انجام وظیفه دادورز
  • ممانعت از انجام وظیفه دادورز
  • ابهام در تعیین مجازات ممانعت کننده
  • ضمانت اجرای ممانعت از انجام وظیفه
  • ادعای عمومی و خصوصی
 • ماده 18-موارد معذوریت مدیران و دادورزان
  • جهات رد مدیر اجرا و دادورز
  • ارتباط امر اجرا با همسر دادورز
  • قرابت دادورز با یکی از طرفین
  • قیومیت، وصیت و کفالت دادورز
  • وجود دعوای مدنی و کیفری
  • ارجاع اجرا به مدیر یا دادورز دیگر
  • تطبیق جهات رد اجرای احکام و اسناد
  • وظیفه دادورز به اعلام وجود جهات رد

مبحث سوم: ترتیب اجرا

 • ماده 19-مرجع به موقع اجرا گذاردن اجراییه
  • منظور از قسمت اجرا
  • حفظ سوابق اجرایی در واحد اجرا
  • ریاست رئیس دادگستری بر واحد اجرا
 • ماده20-نیابت در عملیات اجرایی
  • شرایط نیابت در امور اجرایی
  • نیابت اجباری در امر اجرا
  • دریافت کننده نیابت اجرایی
  • اعاده پرونده اجرایی نیابت به معطی
  • مخاطب نیابت اجرایی
  • اعطای نیابت اجرایی
  • اعطای نیابت اجرایی از طرف دادگاه
 • ماده 21- تشکیل پرونده اجرایی
  • اختصاص کلاسه اجرایی به اجراییه
  • نگهداری پرونده اجرایی
  • نگهداری مکاتبات در پرونده اجرایی
 • ماده22- ملاحظه پرونده اجرایی توسط طرفین
  • وظیفه مدیر اجرا برای تشکیل پرونده
  • تجمیع پرونده های اجرایی مرتبط
  • حق ملاحظه پرونده اجرایی
  • اخذ رونوشت از پرونده اجرایی
  • هزینه اخذ رونوشت
  • اخذ فتوکپی از پرونده حقوقی
  • هزینه قانوی فتوکپی و رونوشت
  • حق مطالعه پرونده اجرایی توسط ثالث
 • ماده23- محول شدن عملیات اجرایی به دادورز
  • ارسال اجراییه به واحد اجرا
  • ارجاع امر به دادورز
  • استفاده از نیروی انتظامی
 • ماده 24– عدم امکان توقف اجرا جز در موارد خاص
  • تاخیر ناپذیری اجرای حکم دادگاه
  • اصل و استثناء در اجرای حکم
  • موارد ایستایی عملیات اجرایی
  • عدم اجرای حکم در مرحله فرجام
  • توقف اجرا به دلیل اعتراض شخص ثالث
  • توقف اجرا با قرار قبول اعاده دادرسی
  • قرار تاخیر اجرا
  • توقف اجرا
  • ادعای تلف
  • اعتراض به استناد سند رسمی
  • نظر مقام رهبری نسبت به اجرای حکم
  • توقف اجرا به درخواست محکوم له
  • تاخیر ناپذیری اجرای حکم
  • بخشنامه عدم تخلیه مسکن رزمندگان
  • عدم مراجعه محکوم له به واحد اجرا
  • تلقی عدم حضور به عنوان رضایت
  • تخلف قاضی دادگاه نسبت به عدم اجرای حکم
  • استرداد اجراییه
  • توقف و استرداد اجرا
  • عدم مراجعه محکوم له به واحد اجرا
  • تلقی عدم حضور به عنوان رضایت
  • تخلف قاضی دادگاه نسبت به عدم اجرای حکم
  • استرداد اجراییه
  • توقف و استرداد اجرا
 • ماده 25- مرجع رفع اشکال اجرایی
  • رفع اشکال در اجرای حکم
  • مصادیق اشکال
  • دادگاه متکفل
  • زمینه های رفع اشکال اجرایی
  • نوع تکلیف دادگاه
  • رفع اشکال در اجرای حکم
 • ماده26- مرجع حل اختلافات ناشی از اجرای حکم
  • حل اختلاف ناشی از اجرای احکام
  • دادگاه مرجع حل اختلاف در اجرای حکم
  • رفع اختلاف توسط دادگاه مجری نیابت
  • مرجع رفع اختلاف
  • عدم رفع اختلاف
  • رسیدگی به اعتراض
 • ماده 27- مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به مفاد حکم
  • اختلاف در مفاد حکم
  • اختلاف ناشی از محکوم به
  • رفع ابهام یا اجمال قبل از اختلاف
  • ابهام به علت کلی بودن حکم
  • رفع اختلاف ناشی از گزارش اصلاحی
  • مرجع رفع اختلاف ناشی از ابهام حکم
  • اختلاف ناشی از ابهام رای
  • رفع ابهام در دادگاه صادرکننده حکم
  • رفع اختلاف ناشی از مفاد سند
  • اختلاف ناشی از ابطال رای داور
  • رفع ابهام از رای حل اختلاف قانون کار
  • تبعیت از دادگاه عالی برای رفع ابهام
 • ماده 28- عدم امکان اجرای رای داوری فاقد موضوع معین
  • صدور اجراییه بر مبنای رای داور
  • ضرورت ذکر موضوع در رای داور
  • حکم فاقد موضوع معین
  • مرجع رفع اختلاف ناشی از رای داوران
  • رفع اختلاف از رای حل اختلاف کار
 • ماده 29-رفع اختلاف توسط دادگاه
  • تقاضای رفع اختلاف از سوی طرفین
  • طرفین اجراییه
  • اختلاف در مفاد حکم اعلامی
  • تشریفات درخواست رفع اختلاف
  • رسیدگی فوق العاده
  • درخواست یکی از طرفین
  • رفع اختلاف در وقت فوق العاده
 • ماده 30 اختلاف و تاثیر آن در اجرا
  • کارکرد اصل تاخیرناپذیری اجرا
  • عدم تاخیر اجرا برای رفع اختلاف
  • تاخیر اجرای حکم توسط دادگاه
  • قرار تاخیر اجرای حکم
  • موارد تاخیر اجرای حکم
 • ماده 31- حجر یا فوت محکوم علیه در ضمن عملیات اجرایی
  • فوت یا حجر محکوم علیه
  • تعیین مدیر ترکه
  • تعیین وصی قبل از فوت
  • وقوع فوت یا حجر قبل از توقیف اموال
  • تعیین مدت در اخطاریه تعیین ورثه
  • قرار توقیف عملیات اجرایی پرونده
  • مطلع کردن دادستان از وجود محجور
  • معرفی جانشینان متوفی
  • تعلیق اجرا در مدت تحریر ترکه
  • پرداخت محکوم به از محل دیه
  • فوت متعهد در ضمن عملیات اجرایی اسناد رسمی
  • اثر فوت در خسارت تاخیر تادیه
  • فوت قبل از تنظیم سند مزایده
 • ماده 32- حساب مواعد در اجرا
  • مواعد اجرایی
  • عدم احتساب مدت توقیف عملیات اجرایی
  • مواعد حاکم در اجرای احکام مدنی
 • ماده 33-ورشکستگی در ضمن عملیات اجرایی
  • تکلیف ناشی از ورشکستگی محکوم علیه
  • مباشرت اداره تصفیه امور ورشکستگی
  • ارسال پرونده به اداره تصفیه
  • نحوه عمل اداره تصفیه
  • احاله کار به اداره تصفیه
  • بررسی حضور بستانکار در اداره تصفیه
  • ماده34-تکلیف محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه
  • مهلت ده روزه برای محکوم علیه
  • شروع مهلت پرداخت برای ادارات دولتی
  • مهلت اجرا برای محکوم علیه مقیم خارج از کشور
  • مبداء محاسبه ده روز در اجرای فاقد اجراییه
  • امکان بخشش محکوم به جزای نقدی
  • بهره مندی از دو مهلت
  • تکلیف اولیه محکوم علیه
  • الزامات محکوم علیه
  • قابلیت مال برای استیفای محکوم به
  • معرفی مال قاچاق
  • تقاضای پرداخت اقساطی
  • معرفی مستثنیات دین توسط محکومک علیه
  • معرفی ضامن توسط محکوم علیه
  • نوع ضمان در عملیات اجرایی
  • نداشتن مال توسط محکوم علیه
  • عدم قدرت بر اجرای مفاد اجراییه
  • اعلام صورت جامع دارایی
  • اثر اعلام اطلاعات غیرواقعی
  • متعسر بودن اجرای تمام یا قسمتی از اجراییه
  • معرفی مال توسط شخص ثالث
  • توصیف عمل ثالث در استیفای محکوم به
  • جایگزینی ثالث و حدود آن
  • اثر جایگزینی ثالث
  • ارائه حکم اعسار به دادورز
  • اسقاط حق اقامه دعوای اعسار
  • تامین محکوم علیه در دعوای اعسار
  • انصراف بعدی شخص ثالث
  • انصراف ثالث به جهت کمیت قیمت ارزیابی
  • منع بازداشت شخص ثالث
  • عدم تاثیر حکم اعسار نسبت به ثالث
  • مهلت ادعای اعسار پس از واخواهی
  • نحوه محاسبه مهلت سی روزه واخواه
  • بازداشت محکوم علیه بدون نیاز به شناسایی اموال
  • اثر اثبات ایسار یا اعسار در حبس
  • حبس محکوم علیه رای داور
  • مهلت ادعای اعسار در احکام فاقد اجراییه
  • ملاک عدم دسترسی به مال
  • توافق بر پرداخت اقساطی محکوم به
  • مهلت دعوای اعسار محکوم علیه مقیم خارج از کشور
 • ماده 35-نتیجه تمکن نسبت به پرداخت بدهی
  • مجازات عدم پرداخت با وجود تمکن مالی
  • شروع رسیدگی به جرم محکوم علیه
  • تفاوت دو مجازات
  • رفع اثر از حکم اعسار
  • قابل گذشت بودن جرم ماده 35
  • امکان معرفی مال توسط سه نفر
  • معرفی مال محکوم علیه توسط محکوم له
  • درخواست شناسایی اموال محکوم علیه
  • تفتیش و بازرسی برای شناسایی اموال
  • معرفی همزمان مال توسط طرفین
  • اولویت توقیف مال شخص ثالث
  • برداشت محکوم به از حساب نمایندگی های خارجی
  • منع توقیف سهام برای بدهی شرکت
  • امکان توقیف مال قبل از انقضای ده روز
  • مرجع صدور دستور حبس محکوم علیه
 • ماده 36-توقیف اموال محکوم علیه غائب
  • توقیف اموال محکوم علیه مجهول المکان
  • زمان توقیف اموال محکوم علیه
  • تکرار اختیار معرفی مال توسط محکوم له
  • تادیه تامین مناسب برای اجرای حکم غیابی
 • ماده 37-ارائه طریق اجرای حکم
  • ارائه طریق اجرای حکم توسط محکوم له
  • وظایف دادورز در محل اجرای حکم
  • معرفی نماینده توسط محکوم له
  • فاقد جنبه جزایی بودن دخالت های محکوم له
  • درخواست ختم عملیات اجرایی
  • ارائه طریق برای اجرای سند
  • قطع انشعاب آب و برق و گاز
  • حضور محکوم له در عملیات اجرایی
 • ماده38-اخذ رسید از محکوم له پس از تسلیم محکوم به
  • هدف اصلی عملیات اجرایی
  • چگونگی اخذ رسید از محکوم له
  • عدم تحویل محکوم به به محکوم له
  • عدم دسترسی به محکوم له
  • تسلیم مورد تعهد به متعهد له
  • اخذ محکوم به توسط ورثه غایب
  • امتناع محکوم له از تحویل گرفتن محکوم به
 • ماده 39-اعاده عملیات اجرایی
  • بلااثر شدن تصمیم مبنای اجرا
  • مبنای بلا اثر شدن تصمیم اجرا شده
  • حکم قطعی و حکم نهایی
  • فسخ حکم مورد اجرا
  • صدور حکم به نفع معترض ثالث
  • نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
  • لازمه اعاده عملیات اجرایی
  • اعاده عملیات اجرایی آراء غیر قضایی
  • اعاده عملیات اجرایی رای قاضی شورا
  • اعاده به حالت قبل از اجرا
  • اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه
  • اعاده عملیات اجرایی در نتیجه رای دیوان
  • اعاده پرونده اجرایی در نتیجه رای تجدیدنظر
  • عدم استرداد وجوه دریافتی
  • اجرای حکم بیش از محکوم به
  • ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
  • ابطال سند اجرایی انتقال به ایادی بعدی
  • اعاده عملیات اجرایی بدون حکم نهایی
  • تغییر مسیر اجرا
  • عدم تاثیر واخواهی
  • اعاده اجرا
  • انصراف اعاده
  • عدم امکان اعاده
  • اعاده عملیات اجرایی پس از مزایده
  • تعیین تکلیف وجوه پرداختی
  • اعاده عملیات اجرایی سند
  • تکلیف اشجار در اعاده عملیات اجرایی
 • ماده40-قرار محکوم له و محکوم علیه برای اجرای احکام
  • اجرای حکم بر اساس توافق طرفین
  • جایگانی قانونی توقف اجرا
  • توافق محکوم له و شخص ثالث
  • توافق بین محکوم علیه و ثالث
  • حدود توافق طرفین
  • عدم امکان توافق به تنظیم سند به نام ثالث
 • ماده41- اقدام دادورز به ترتیب قانون
  • اقدام دادورز به ترتیب قانونی
  • عدم اجرای اجراییه توسط محکوم علیه
  • ترتیب مقرر در این قانون
  • رعایت مقررات خاص در اجرای اسناد
  • اقدام بر اساس درخواست یا کشف مال
 • ماده 42-تحویل عین محکوم به
  • تسلیم عین محکوم به
  • معانی مختلف کلمه عین
  • تسلیم اصل مال به محکوم له
  • تسلیم مال غیرمنقول
  • تسلیم به کیفیت مختلف
  • تخلیه املاک متصرفی سفرای خارجی
  • عدم تحویل محکوم به عین معین به محکوم له
  • مهلت تحویل عین معین
  • اجرای حکم تحویل پارکینگ
 • ماده 43- خلع ید از ملک مشاع
  • لازمه تصرف
  • مبنای حکم
  • اجرای حکم
  • چگونگی استقرار
  • تخلیه املاک
  • تسلیط ید
  • اجرای حکم
  • خلع ید
  • نحوه اجرا
  • صدور
  • تاثیر
  • اجرا
  • عدم تلازم
  • تخلیه در فرض
 • ماده 44-وجود عین محکوم به در تصرف ثالث
  • وجود محکوم در تصرف ثالث
  • ادعای حق
  • کاربرد ماده 44
  • مفهوم
  • صلاحیت
  • ضرورت
  • مهلت
  • صدور
  • اقامه
  • عدم
  • اجرا
  • تکلیف
  • ادعا
  • اعتراض
 • ماده 45-وجود اموال محکوم علیه در محل خلع ید
  • تکلیف اموال موجود در محل اجرای حکم
  • سپردن جواهرات و اسناد بهادار به صندق
  • فروش مواد فاسد شدنی توسط دادورز
  • نگهداری اموال محکوم
  • احداث بنا توسط محکوم
  • نحوه فروش اموال ضایع شدنی
 • ماده 46-تلف محکوم به عین معین
  • پرداخت قیمت محکوم به
  • دخالت دادگاه
  • تعیین خسارت و مطالبه آن
  • تشریفات مطالبه
  • عدم دسترسی به عین مال
  • عدم امکان وصول عین کلی
  • عدم پذیرش تقسیط نسبت به عین مال
  • حبس ممتنع از پرداخت قیمت
  • شمول ماده 46 نسبت به ارز خارجی
  • تعیین قیمت مال موضوع کلاهبرداری
  • تعیین قیمت سکه
  • چرایی تعیین قیمت نسبت به مال مثلی
 • ماده 47-محکومیت به انجام عمل معین
  • انجام تکلیف محکوم علیه توسط ثالث
  • ورود به حریم خصوصی برای اجرای حکم
  • انجام تعهد محکوم علیه توسط محکوم له
  • ضرورت هماهنگی با واحد اجرا
  • یار محکوم له در انجام تعهد محکوم علیه
  • دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به هزینه ها
  • ضمانت اجرای تعهد قائم به شخص محکوم علیه
  • سایر ضمانت اجراهای تعهدات قائم به شخص
  • صدور حکم بر ترک فعل
  • تعهدات قابل اجرا توسط دیگری در اجرای اسناد مستنفک از پرداخت هزینه ها
  • مهلت ادعای اعسار از هزینه ها
  • ضمانت اجرای عدم انجام تعهد
  • انصراف محکومیت به استرداد سند از حبس
  • شمول ماده 47 به تحویل زمین
 • ماده 48-خلع ید از ملک مزروعی
  • اختیار محکوم له در مورد زراعت
  • نحوه خلع ید از زمین های مزروعی
  • تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل
  • توقف موقتی اجرای حکم
  • منظور قانونگذار از زراعت
  • معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی
  • احداث اعیانی توسط محکوم علیه
  • راهنمای سئوالات تخصصی دانشنامه
موضوع
اجرای احکام مدنی
نویسنده
دکتر علی مهاجری
ناشر
فکرسازان
نوع نگارش
ماده به ماده
تعداد صفحات
392 صفحه
سال چاپ
سال 1400
نوبت چاپ
نوبت 5
ویراست
----
نوع جلد
گلاسه سلفون دار
قطع:
وزیری(17*23)

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...