دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد دوم | دکتر مهاجری

دکتر علی مهاجری

از {{model.count}}
180,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
 • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد دوم نوشته دکتر علی مهاجری به شرح ماده به  ماده مواد 49 تا 112 (بخش توقیف اموال) قانون اجرای احکام مدنی همراه با  نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و مقررات مرتبط می‌پردازد..علاوه بر تفسیر ذیل هر ماده به تطبیق آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در کتاب حاضر ارائه شده است.مجموعه دانشنامه اجرای احکام مدنی که به تفسیر قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می‌پردازد، شامل سه جلد زیر می‌باشد:  
    دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول (بخش قواعد عمومی: مواد 1 تا 48)
    دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد دوم (بخش توقیف اموال: مواد 49 تا 112)
    دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم (بخش قواعد ویژه: مواد 113 تا 180)

محصولات مرتبط

شامل سه جلد زیر می‌باشد:

 1. دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد اول (بخش قواعد عمومی: مواد 1 تا 48)
 2. دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد دوم (بخش توقیف اموال: مواد 49 تا 112)
 3. دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد سوم (بخش قواعد ویژه: مواد 113 تا 180)

فصل دوم: توقیف اموال

مبحث اول: مقررات عمومی

 • ماده 49-درخواست توقیف اموال محکوم علیه
  • وظیفه محکوم علیه در اجرای مدلول حکم
  • معرفی مال محکوم علیه برای توقیف
  • ضمانت اجرای غیر محکومیت های پرداخت وجه
  • مفهوم توقیف مال
  • شرایط توقیف مال محکوم علیه
  • ضرورت مال بودن موضوع توقیف
  • ضرورت بلامعارض بودن مال برای توقیف
  • توقیف دیه قتل همسر
  • توقیف معادل محکوم به از اموال محکوم علیه
  • تامین محکوم به در دعاوی مال خانوادگی
  • توقیف مجدد مال رفع توقیف شده
  • رفع توقیف به درخواست محکوم له
  • تاثیر تامین کیفری در تامین مدنی
  • استیفای محکوم به از محل وثیقه
  • عدم پرداخت محکوم به تقسیط شده
  • برداشت از حساب وزارتخانه
  • امکان برداشت از حسابهای شرکت های دولتی
 • ماده 50-اقدام به توقیف فوری اموال محکوم علیه
  • تکلیف مامور اجرا پس از تقاضای محکوم له
  • معرفی اموال واقع در حوزه قضایی دیگر
  • ضرورت نیابت برای توقیف اموال در حوزه دیگر
  • خلاف قانون بودن محتوای نیابت
  • معرفی مال برای توقیف در محل اجرای نیابت
  • شناسایی اموال در حوزه مجری نیابت
  • درخواست رفع توقیف از سوی محکوم له
 • ماده 51-توقیف معادل محکوم به و هزینه های اجرایی
  • توقیف معادل محکوم به و هزینه های اجرایی
  • توقیف در اجرای قرار تامین خواسته
  • توقیف معادل محکوم به و هزینه های اجرایی
  • انواع توقیف مال
  • توقیف مال غیرمنقول
  • توقیف مال برای وصول نیم عشر اجرایی
  • توقیف مال برای وصول قیمت ارز
  • عدم امکان بازداشت به اعتبار مال توقیفی
  • ضرورت برابری مال با ارزش محکوم به
  • توقیف سهام شرکت
  • تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی
  • ممنوع الخروج کردن محکوم علیه
  • استعلام برای شناسایی اموال
  • معرفی مال برای جمع اقساط
  • اصل بر توقیف معادل محکوم به و هزینه های اجرا
  • توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • ماده 52-استیفای محکوم به از مال توقیف شده
  • استیفای حق از مال محکوم علیه
  • استیفای محکوم به از حقوق و مزایا
  • عدم تکافوی مال برای محکوم به
  • لحاظ هزینه های اجرایی در توقیف
  • توقیف حقوق و مزایا برای باقیمانده محکوم به
  • توقیف سرقفلی
  • شرط مراجعه به سایر اموال محکوم علیه
  • تقاضای توقیف اموال شهرداری
 • ماده 53-تبدیل مال توقیف شده
  • پذیرش درخواست تبدیل توقیف از طرفین
  • قبول درخواست تا قبل از شروع عملیات فروش
  • شرط سهولت در فروش مال
  • معافیت محکوم له از شرط سهولت
  • درخواست تبدیل توقیف توسط ثالث
  • درخواست تبدیل مال ثالث توسط محکوم علیه
  • عدم امکان معرفی مستثنیات دین توسط محکوم له
  • اعتراض طرفین نسبت به تصمیم تبدیل توقیف
  • عدم نیاز به تقدیم دادخواست برای اعتراض
  • ابلاغ تصمیم تبدیل توقیف به مجهول المکان
  • مهلت اعتراض به تصمیم تبدیل توقیف
  • دفعات درخواست تبدیل توقیف
  • درخواست تبدیل مورد وثیقه
  • معرفی وجه نقد و اوراق بهادار
  • حق خوانده و محکوم علیه به تبدیل توقیف
  • تبدیل مال توقیف شده در اجرای سند
  • وجه تفاوت تبدیل توقیف در احکام و اسناد
  • تبدیل توقیف امتیاز برق
 • ماده 54-توقیف مازاد مال
  • تجویز توقیف مازاد مال
  • سلب تصرفات مالک در توقیف
  • تبدیل توقیف مازاد
  • تاثیر عدم تکافوی توقیف مازاد در تبدیل
  • تبدیل مازاد به توقیف تمام مال
  • تحمیل هزینه ارزیابی به معترض
  • نتیجه تبدیل مازاد به اصل
  • قابلیت توقیف مازاد مورد وثیقه
  • لازمه فروش مال معرفی شده قبلی
  • بازداشت حق کسب و پیشه از طریق اجرای ثبت
 • ماده 55-اذن قانون بر تادیه طلب دیگری
  • ترتیب استیفای محکوم به از رهن
  • پرداخت طلب مرتهن
  • توقیف بابت محکوم به و وجوه تودیع شده
  • ضرورت توجه به مبلغ توقیفی مال
  • بازداشت تمام مال برای اجرای سند
  • استیفای طلب از مال توقیف شده
  • پرداخت مطالبات مرتهن
 • ماده 56-بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده
  • ممنوعیت عقد نسبت به مال توقیفی
  • عقود مشمول بطلان
  • محدودیت ناشی از حکم قانون
  • تشبیه حکم ماده به تفلیس
  • فک مهر یا پلمپ محل توقیف
  • ضمانت اجرای بی توجهی به نهی قانونگذار
  • مجازات تصرف در مال توقیف شده
  • ذینفع دعوای بطلان معامله
  • فروش ملک توقیف شده
  • توافق طرفین بر انتقال مال توقیف شده
  • حق رای با وجود توقیف سهام
  • عدم استماع دعوای تنظیم سند مال توقیف شده
  • بطلان و عدم نفوذ معامله مال توقیفی
  • عدم تاثیر توقیف سهام در حق رای
 • ماده 57-عدم نفوذ قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده
  • عدم نفوذ تعهد نسبت به مال توقیف شده
  • عدم نفوذ اجاره مال منقول توقیفی
  • امکان اجاره مال غیر منقول توقیفی
  • شرط عدم نفوذ تعهد نسبت به مال توقیفی
 • ماده 58-رفع توقیف از مال توقیف شده
  • شرط رفع توقیف از مال توقیفی
  • تادیه مستقیم به محکوم له
  • منظور از محکوم به
  • پرداخت هزینه های اجرایی
  • زمان پرداخت محکوم به و خسارات قانونی
 • ماده 59-فروش مال توقیف شده با نظارت اجرا
  • حدود نظارت دادورز بر فروش
  • غبطه محکوم له در فروش مال توقیفی
  • ضرورت هماهنگی فروش با دادورز
  • وجوه حاصل از فروش مال توقیفی
  • تعیین تکلیف کاهش قیمت مال توقیفی
  • عدم امکان فروش بدون نظارت دادورز
  • کشف تنزل قیمت در زمان فروش
 • ماده 60- عدم حضور محکوم له و محکوم علیه در توقیف مال
  • امکان توقیف مال بدون حضور طرفین
  • تهیه وسیله عزیمت دادورز به محل توقیف
  • معرفی نماینده برای زمان توقیف مال
  • توقیف مال در حضور ارشد حاضرین
  • وقوع اموال در محلا دربسته
  • حکم دعوت طرفین به محل توقیف
  • ضرورت اعلام توقیف مال به طرفین
  • حضور نماینده دادستان در توقیف مال

مبحث دوم: در توقیف مال منقول

 • ماده 61- عدم توقیف مال منقول متصرفی ثالث
  • منع توقیف مال در تصرف ثالث مدعی مالکیت
  • شرایط توقیف مال منقول در تصرف دیگری
  • قاعده فقهی ید
  • عدم لزوم مطالبه دلیل از ثالث متصرف
  • مسئولیت ثالث در قبال خسارت
  • مال موضوع استیفای محکوم به
  • جبران خسارت محکوم له توسط ثالث
  • مسئولیت متصرف مال
  • وظیفه واحد اجرا در وصول خسارت محکوم له
  • رسیدگی به ادعای متصرف مال
  • عدم امکان حبس متصرف مال
  • منع توقیف مال ثالث در اجرای احکام و اسناد
  • توقیف مال منقول
 • ماده 62- توقیف اموال خارج از محل سکونت یا محل کار
  • توقیف مال در محل سکونت یا محل کار بدون ارائه دلیل
  • توقیف اموال خارج از محل کار محکوم علیه
  • مفهوم محل سکونت محکوم علیه
  • منظور از محل کار محکوم علیه
  • احراز مالکیت محکوم علیه
 • ماده 63- حکم اموال موجود در محل سکونت زوجین
  • اموال مشترک بین زن و مرد
  • تعادی ایادی مستولی بر مال
  • نظرات فقهی اموال مشترک
  • قانون حمورابی در مورد اموال زن و شوهر
  • گستره اموال مشترک
  • ارائه دلیل خلاف اصل
  • مرجع تشخیص اموال اختصاصی
  • اعتراض به توقیف اموال اختصاصی
  • ملکیت مال تهیه کننده
  • ملکیت زوجین در دوران هخامنشی
  • ملکیت زن در اموال منزل
 • ماده 64- توقیف مال در محل دربسته
  • توقیف اموال منقول در محل های بسته
  • انحلال ژاندارمری و شهربانی
  • ضرورت همکاری نیروی انتظامی
  • امتناع از بازرسی
  • اموال منقول در محل خارجی از سکنه
  • حکم تفتیش در قوانین مختلف
  • وظایف دادستان در اجرای احکام مدنی
  • استفاده از قوه قهریه برای اجرای احکام
  • تخلیه مورد اجاره
 • ماده 65- مستثنیات دین
  • اجرای حکم نسبت به اشخاص حقیقی
  • مبنای قانونی جدید مستثنیات دین
  • مسکن محکوم علیه
  • توقیف وجه نزد متصرف
  • مستثنیات دین در اجرای اسناد
  • شرط توقیف مسکن محکوم علیه
  • ارتباط مستثنیات دین با دعاوی دینی
  • فتاوای ناظر به توقیف تلفن
  • سهم الارث بدهکار
  • لفظ اثاثیه
  • آذوقه مورد نیاز زندگی
  • شغل محکوم علیه
  • تعاریف منصف، مولف و مترجم
  • رضایت ورثه به توقیف آثار علمی چاپ نشده
  • منزل مسکونی و اثانیه مورد نیاز محکوم علیه
  • مرجع اختلاف مستثنیات دین
  • آمره بودن رعایت مستثنیات
  • منظور از منزل مسکونی
  • قابل توقیف بودن امتیاز مسکن
  • وسیله نقلیه کاربری و منزل مسکونی
  • مسکن محکوم علیه
  • آثار صدور حکم اعسار
  • مصداق تلفن مورد نیاز محکوم علیه
 • ماده 66- توقیف اموال سریع الفساد
  • توقیف اموال ضایع شدنی
  • تعیین اموال ضایع شدنی
  • تعیین تکلیف اجناس دست دوم
  • فروش فوری اموال ضایع شدنی
  • مهر و موم اموال متوفی
  • فروش بدون تشریفات مزایده
  • فروش اموال تحصیل شده از جرم

مبحث سوم: صورت برداری اموال منقول

 • ماده 67- درج مشخصات کامل مال
  • تضییع و تفریط اموال محکوم علیه
  • ذکر اوصاف دقیق مال در صورت مجلس
  • توقیف طلا و جواهرات
  • چگونگی توقیف کتاب
  • توصیف اموال بازداشتی در اجرای اسناد
  • صورت برداری در اجرای تامین خواسته
 • ماده 68-ممنوعیت دخل و تصرف در صورت مجلس توقیف
  • ممنوعیت تغییر در صورت اموال
  • ممنوعیت نوشتن بین سطور صورت مجلس
  • صور تغییر در صورت مجلس
  • مصادیق جعل در صورت مجلس
  • مجازات جاعل در صورت جلسه
  • مجازات دخل و تصرف در سند
  • اصلاح سهو قلم در صورت جلسه
  • گواهی استنکاف از امضاء
 • ماده 69- اظهار حق ثالث نسبت به مال در حال توقیف
  • قید اظهارات اشخاص ثالث در صورت جلسه
  • توجه به حق ثالث
  • توقیف مال با حضور ثالث
  • تکلیف رسیدگی به اعتراض ثالث
  • عدم ذکر اظهارات شخص ثالث
  • اظهار حق ثالث در اجرای سند
 • ماده 70- ایراد طرفین به صورت مجلس دادورز
  • حقوق طرفین پرونده اجرایی
  • عدم انجام وظیفه مامور اجرا
  • حق ایراد نماینده قانونی به صورت مجلس
  • نظرات مختلف در مورد نماینده
  • ذکر جهات رد یا قبول در صورت مجلس
  • مرجع رسیدگی به اعتراض
  • عدم حضور یکی از طرفین در زمان صورت برداری
  • متوقف شدن عملیات اجرایی
  • لازمه ابلاغ صورت مجلس
  • تنظیم صورت مجلس نسبت به مال متعهد
 • ماده 71- قید زمان دقیق تنظیم صورت اموال
  • لزوم قید تاریخ در صورت مجلس
  • لزوم قید زمان و تاریخ در ابلاغ اوراق قضایی
  • لزوم توقیف در زمان وقت اداری
  • تعداد نسخه صورت مجلس توقیف
  • امتناع از امضای صورت مجلس
 • ماده 72- تحویل رونوشت صورت اموال به طرفین
  • حق طرفین نسبت به درخواست رونوشت
  • درخواست رونوشت توسط نماینده قانونی
  • تخلف دادور در تحویل رونوشت
  • ممنوعیت تحویل رونوشت به اشخاص ثالث
  • درخواست رونوشت در اجرای اسناد

مبحث چهارم: ارزیابی منقول

 • ماده 73- ارزیابی حین توقیف
  • قیمت گذاری اموال منقول
  • تراضی طرفین در تعیین قیمت
  • زمان ارزیابی در هر توقیف
  • چگونگی ارزیابی در هر توقیف
  • به روز رسانی قیمت مال
 • ماده 74-تعیین ارزیاب
  • تراضی در انتخاب ارزیاب
  • انتخاب ارزیاب توسط دادورز
  • انتخاب ارزیاب به قید قرعه
  • تعیین قیمت مال توسط محکوم له
  • تکلیف معادل ارزش اضافی اموال توقیف شده
 • ماده 75- ابلاغ نتیجه ارزیابی به طرفین
  • ابلاغ ارزیابی به طرفین
  • مهلت اعتراض به نظر ارزیاب
  • دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض
  • تجدید ارزیابی توسط دادگاه
  • تصمیم دادگاه نسبت به نظر ارزیاب
  • اختلاف در ارزیابی و توقیف مال
  • اشتباه کارشناس در ارزیابی
  • تراضی بر مفاد نظریه کار نظریه کارشناس
 • ماده 76- پرداخت حق الزحمه ارزیاب
  • تعیین دستمزد ارزیاب
  • مسئولیت پرداخت دستمزد ارزیاب
  • اعتراض به دستمزد ارزیاب
  • پرداخت دستمزد توسط محکوم له
  • چگونگی پرداخت حق الزحمه ارزیاب
  • اتخاذ ملاک از ماده 76

مبحث پنجم: حفظ اموال منقول توقیف شده

 • ماده 77- حفظ اموال در محل توقیف
  • تشریفات استیفای محکوم به
  • محل نگهداری اموال توقیف شده
  • تشخیص انتقال اموال توقیف شده
  • نگهداری مال توقیف شده
  • سپردن مال به حافظ
  • حفظ اموال در محل اولیه
 • ماده 78 – سپردن اموال به حافظ
  • سپردن اموال توقیف شده به مسئول
  • نحوه انتخاب حافظ
  • شروط تعیین حافظ توسط دادورز
  • تراضی طرفین بر انتخاب حافظ
  • اعتماد به شخص حافظ
  • اعتماد نسبی به حافظ
  • اوراق بهادار و انواع آن
 • ماده 79- تراضی در انتخاب اقربا به عنوان حافظ
  • محدودیت های انتخاب حافظ توسط دادورز
  • عدم انتخاب حافظ از اقربای درجه سوم
  • لزوم تراضی کتبی در انتخاب حافظ
  • تحصیل موافقت طرف دیگر
  • موافقت همسر و طرف مقابل برای حفاظت
  • توافق طرفین در انتخاب حافظ
  • امین بودن حافظ
  • حفاظت از اموال در اجرای اسناد
 • ماده 80- تحویل اموال توقیف شده به حافظ
  • تحویل اموال و صورت آن ها به حافظ
  • ضرورت قبول حافظ
  • مراجع حل اختلاف بین حافظ و دادورز
 • ماده 81- اجرت حافظ
  • غیر تبرعی بودن عمل حافظ
  • تراضی نسبت به اجرت عمل حافظ
  • تعیین اجرت حافظ
  • عوامل موثر در اجرت حافظ
 • ماده 82- پرداخت اجرت حافظ
  • مهلت پرداخت اجرت حافظ
  • پرداخت اجرت حافظ توسط محکوم له
  • دریافت وجه اضافی توسط حافظان
  • پرداخت اجرت حافظ توسط محکوم له
  • استیفای اجرت از حاصل فروش اموال
  • مهلت محکوم له برای پرداخت اجرت حافظ
  • طلب محکوم له از فروش اموال توقیف شده
 • ماده 83- مسئولیت قانونی حافظ
  • تسری مقررات ودیعه به حافظ
  • مسئولیت مدنی به حافظ
  • ممنوعیت استفاده از اموال توقیف شده
  • ممنوعیت حافظ از سپردن مال به دیگری
  • عدم دسترسی به حافظ
  • پرداخت اجرت المثل استیفای مال
  • تعدی و تفریط حافظ
  • عدم استحقاق حافظ به اجرت
  • قرارداد حفاظت مال
  • تشریفات اثبات تعدی و تفریط حافظ
  • مسئولیت حافظ در اجرای اسناد
  • اجرت حافظ اموال محجور
 • ماده 84-حساب منافع مال توقیف شده
  • منافع سپرده شده به حافظ
  • مرجع تحویل حساب منابع مال
  • عدم لزوم موافقت دادورز
  • تعدی و تفریط حافظ در منافع
 • ماده 85-امتناع حافظ از تسلیم اموال توقیف شده
  • تسلیم مال توقیفی به دادورز
  • امتناع از تسلیم مال توقیفی
  • مسئولیت حافظ نسبت به ارزش مال توقیفی
  • استیفای ارزش مال توقیفی از حافظ
  • اختلاف بین دادورز و حافظ
  • تعیین تکلیف اموال نزد حافظ
  • توقیف عملیات اجرایی مال حافظ
  • مسئولیت حافظ در اجراییه های ثبتی
 • ماده 86- تغییر حافظ
  • ضوابط تغییر حافظ
  • تصویب تغییر حافظ توسط دادگاه
  • عدم توانایی حافظ برای حفاظت
  • فوت حافظ
  • ترک اموال توسط حافظ
  • چگونگی انتخاب حافظ جدید
  • مرجع تغییر حافظ
  • وظایف دادورز نسبت به حافظ جدید
  • روند تغییر حافظ در اداره ثبت

مبحث ششم: توقیف اموال نزد ثالث

 • ماده 87- ابلاغ اخطار به شخص ثالث
  • توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث
  • روش توقیف مال نزد ثالث
  • دلایل وجود مال نزد ثالث
  • پیوست کردن اجراییه به اخطاریه
  • نوع ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث
  • چگونگی ابلاغ واقعی به شخص حقوقی
  • ابلاغ اطلاع نامه به محکوم علیه
  • توقیف مال نزد ثالث در اجرای اسناد
  • عدم امکان وصول قبل از موعد
  • توقیف نزد ثالث در احکام دینی
  • توقیف اموال نزد ثالث در اجرای اسناد
 • ماده 88- تکیلف ثالث به تبعیت از دستور مدیر اجرا
  • اثر ابلاغ اخطاریه به ثالث
  • تبعیت شخص ثالث از اخطاریه
  • جلوگیری از تخلف ثالث
  • ابلاغ بازداشت نامه به ثالث در اجرای سند
  • ابلاغ بازداشت نامه به ثالث
  • دستور تحویل مال به اجرا
  • اثر توقیف مال نزد ثالث در حبس محکوم علیه
 • ماده 89-تحویل مال توسط ثالث به دادورز
  • تعهد موجل شخص ثالث
  • تحویل تاییدیه کتبی به شخص ثالث
  • سقوط تعهد شخص ثالث
  • سپردن وجه نقد به صندوق
 • ماده 90-پرداخت اقساط و عوائد به قسمت اجرا
  • پرداخت به صورت اقساط ماهانه
  • پرداخت تدریجی عواید
  • ابلاغ به ثالث جهت پرداخت اقساط و عواید
  • کاربرد ماده 90 در اجراییه های ثبتی
  • وصول اقساط توافقی
 • ماده 91- انکار شخص ثالث
  • اطلاع انکار نزد اجرای احکام
  • مبدا محاسبه مهلت از تاریخ ابلاغ قانونی
  • اطلاع نامه متضمن انکار
  • مهلت اعلام انکار
 • ماده 92-آثار تخلف شخص ثالث
  • مراحل توقیف مال نزد شخص ثالث
  • ضمانت اجرای انکار خلاف واقع ثالث
  • حالت های انکار شخص ثالث
  • اثبات خلاف واقع بودن انکار
  • مراجعه به دادگاه برای جبران خسارت
 • ماده 93- توقیف اموال شخص ثالث
  • توقیف معادل قیمت مال
  • اقدام مامور اجرا در صورت عدم وجود مال
  • توقیف معادل محکوم به و هزینه اجرایی
  • امین بودن شخص ثالث
  • خوانده دعوای خسارت محکوم له
  • مسئولیت ناشی از استنکاف ثالث
 • ماده 94-امتناع ثالث از تادیه وجه توقیف شده
  • نتیجه عدم تادیه وجه نقد
  • مبنای مسئولیت شخص ثالث
  • وصول محکوم به از ثالث
  • مسئولیت ثالث در اجرای اسناد
 • ماده 95- تکلیف اجرا به قبول مال توقیف شده از ثالث
  • انجام داوطلبانه تعهد ثالث
  • تکلیف اجرا به قبول مال از ثالث
  • تعهد موجل شخص ثالث
  • وظیفه ثالث در فرض امتناع دادورز از قبول مال
  • انجام دادورزانه تعهد در اجرای اسناد

مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین

 • ماده 96- میزان توقیف حقوق مستخدمین
  • استیفای محکوم به از حقوق و مزایا
  • کسر حقوق و مزایا توسط بنگاه های خصوصی
  • نصاب توقیف حقوق و مزایا
  • فرض محکوم علیه بودن مرد خانواده
  • منظور از زن در ماده 96
  • توقیف دریافتی های خارج از حقوق و مزایا
  • داشتن پرونده در دوایر مختلف اجرا
  • اثر فرزند در کسر حقوق و مزایا
  • دین شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر
  • عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان
  • مدیونیت به لحاظ ضمانت
  • ضمانت اجرای کسر حقوق در بنگاه خصوصی
  • درخواست موازی کسر حقوق
  • شمول کسر حقوق نسبت به زنان
  • حقوق و مزایای متعدد
  • وضعیت پاداش پایان خدمت
  • وضعیت انباشت حقوق و مزایا
  • کسر حقوق و مزایای نظامیان در اجرای سند
  • کسر یک چهارم حقوق کارگر
 • ماده 97- درخواست توقیف حقوق مستخدم از سازمان مربوط
  • روش اجرای کسر حقوق و مزایا
  • عدم تعیین مهلت برای کسر حقوق و مزایا
  • عدم انجام درخواست اجرا توسط مدیر دستگاه
  • اثر عدم انجام درخواست اجرا
 • ماده 98- توقیف توام حقوق و سایر اموال محکوم علیه
  • توقیف مال دیگر غیر از حقوق و مزایا
  • شناسایی اموال محکوم علیه
  • اعمال حبس نسبت به کارمند دولت
  • توقیف اموال دیگر در اجرای سند

مبحث هشتم: توقیف اموال غیر منقول

 • ماده 99-توقیف مال غیرمنقول توسط اداره ثبت محل
  • انعکاس توقیف غیرمنقول به اداره ثبت
  • ثبت بازداشت ملک غیرمنقول
  • بازداشت از طریق اعلام شماره پلاک فرعی و اصلی
  • لحظه توقیف مال غیرمنقول
  • نحوه توقیف اموال غیرمنقول
 • ماده 100- اقدام به توقیف توسط اداره ثبت
  • وظیفه اداره ثبت در توقیف
  • ثبت توقیف ملک در دفاتر مربوطه
  • ابلاغ بازداشت ملک به متعهد سند
  • توقیف مال غیر منقول ثالث
 • ماده 101- توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی
  • روش توقیف غیرمنقول فاقد پلاک
  • توقیف غیرمنقول به استناد حکم
  • اثر غیرنهایی بودن حکم در توقیف
  • امکان توقف ملک فاقد پلاک
  • فرایند توقیف مال غیرمنقول
  • تنظیم صورت مجلس توقیف غیرمنقول
 • ماده 102- توقیف عوائد
  • وصول محکوم به از آسان ترین راه
  • پرداخت عوائد یک ساله
  • پرداخت عواید یکساله ملک
  • امکان توقیف عواید کمتر از یک سال
  • انعکاس توقیف عواید به اداره ثبت
 • ماده 103-عدم تسری توقیف عین به منافع
  • تفکیک عین از منافع
  • بازداشت عین از منافع
  • بازداشت عین و منافع در اجرای سند
  • انتقال عین و منافع
  • موجودیت مستقل منافع
 • ماده 104- توقیف محصول املاک و باغات
  • ضوابط حاکم بر توقیف محصول باغات
  • توقیف سهم خوانده
  • منظور از محصول
  • منع توقیف تمام محصول
  • توقیف محصول جمع آوری شده
  • اعلام زمان برداشت محصول به اجرا
  • توقیف محصول در اجرای سند

مبحث نهم: صورت برداری اموال غیرمنقول

 • ماده 105- تنظیم صورت اموال غیرمنقول
  • صورت مجلس اموال غیرمنقول
  • صورت مجلس توقیف غیر منقول
  • مزیت صورت مجلس توقیف
  • تفاوت صورت اموال و غیرمنقول
  • مشخصات صورت مجلس توقیف غیرمنقول
  • مرجع رسیدگی به شکایت
  • نتیجه رسیدگی به شکایت
  • صورت برداری غیرمنقول دراجرای سند
  • ابلاغ حضوری صورت اموال
 • ماده 106 – مندرجات صورت اموال غیرمنقول
  • محتوای صورت مجلس توقیف
  • ذکر محل وقوع مال غیر منقول
  • توصیف مال غیرمنقول
  • ذکر حدود و مجاورین ملک
  • بازداشت اصل و مازاد ملک
 • ماده 107 ذکر مساحت ملک در صورت توقیف آن
  • ذکر مساحت تقریبی در صورت
  • معین نبودن مساحت دقیق ملک
  • ضرورت مراجعه به محل وقوع ملک
 • ماده 108- ارائه اسناد راجع به ملک توسط محکوم علیه
  • ارائه اسناد ملک به دادورز
  • منظور از اسناد ملک
  • کتمان اسناد راجع به ملک
  • عدم ضرورت اخذ سند
 • ماده 109-دعوای جریایی راجع به ملک توقیف شده
  • دعوای جریانی راجع به ملک
  • مصداق دعوای جریانی ملک
  • مرجع رسیدگی به دعوای جریانی
  • مورد اختلاف بودن ملک غیرمنقول

مبحث دهم: ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول

 • ماده 110-ارزیابی اموال غیرمنقول
  • ضوابط ارزیابی ملک غیرمنقول
 • ماده 111- تحویل موقتی مال غیرمنقول به مالک یا متصرف
  • وضعیت تصرف مال غیرمنقول
  • باقی ماندن ملک در تصرف متصرف
  • تخلیه ملک مورد انتقال
  • ضرورت تحویل ملک توسط متصرف
  • تحویل ملک مورد مزایده
  • یکسانی مقررات تحویل مال غیرمنقول
 • ماده 112- تحویل عوائد توقیف شده به امین
  • حفظ عوایدتوقیفی
  • عدم حضور در لحظه توقیف عواید
  • استحقاق حافظ عواید برای اجرت
  • تعیین تکلیف عواید وجه نقد
  • راهنمای تکیلف عواید وجه نقد
  • راهنمای سئوالات تخصصی دانشنامه
موضوع
اجرای احکام مدنی
نویسنده
دکتر علی مهاجری
ناشر
فکرسازان
نوع نگارش
ماده به ماده
تعداد صفحات
392 صفحه
سال چاپ
سال 1401
نوبت چاپ
نوبت پنجم
ویراست
----
نوع جلد
گلاسه سلفون دار
قطع:
وزیری(17*23)

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...