وکلای جوان بدانند ( جلد هفتم ) آیین دادرسی کیفری | هریسی

ابراهیم اسماعیلی هریسی

از {{model.count}}
220,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
 • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

مولف در جلد هفتم مجموعه وکلای جوان بدانند، 23 پرسش آزمون اختبار را  بررسی کرده است. تشریح صورت سوال و پاسخ ها به صورت مستدل و مستند به منابع  معتبر است. قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور  کیفری، قوانین خاص مرتبط، آرای وحدت رویه و دکترین حقوقی، منابع معتبر  استفاده شده است.در پاسخ ها عموما نظرات دکتر خالقی به عنوان دکترین ملاک قرار گرفته است. سوالات از آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شده است. با توجه به تغییر قانون، منسوخ  شدن قانون قدیم، جلد هفتم در بردارنده سوالات آیین دادرسی کیفری آزمون  اختبار سال 1394 به بعد می باشد.

محصولات مرتبط

 • مشتمل بر 23 پرسش آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آزمون اختبار
 • انتخاب پرسش ها از آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1394 به بعد
 • منطبق با قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1392
 • پاسخ های کاملا تشریحی مستدل و مستند به منابع معتبر قوانین موضوعه، قوانین خاص، آرای وحدت رویه و دکترین
 • ملاک قرار دادن نظرات دکتر خالقی در پاسخ گویی به پرسش ها به عنوان دکترین
 • مشخص کردن معلومات و مجهولات مساله
 • توضیح مباحث و اصطلاحات مرتبط با موضوع پرسش در قالب درسنامه
 • انتخاب عنوان کلی برای هر پرسش
 1. برخی از اقدامات نادرست دادسرا در زمینه ارجاع پرونده به دادیار به جای  بازپرس و جلوگیری از دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و قرار بازداشت  موقت و نحوه اعتراض به آن
 2. قرار تامین کیفری، صلاحیت محاکم، مرجع اعتراض به آرا، تعدد متهم، تعدد اتهام
 3. جلب متهم، اختلاف نظر بازپرس و دادستان در خصوص نوع قرار تامین کیفری،  دادگاه صالح به رسیدگی قتل عمدی که بعدا شبه عمد تشخیص می شود، قرار جلب به  دادرسی، صدور کیفرخواست و اثر نبود وکیل در جلسه رسیدگی در تصمیم دادگاه
 4. بررسی وظایف و اختیارات دادگاه بخش، صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم منافی عفت و استثنای وارد بر آن
 5. صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان در رسیدگی به اتهامات اشخاصی که دارای سمت و مقام رسمی و دولتی هستند
 6. جلب رضایت شاکی، تاثیر اقرار شاکی در جرایم زنای به عنف و آدم ربایی، تکالیف مرجع قضایی و نحوه اعاده دادرسی پس از اقرار شاکی
 7. رعایت اصل تناسب در قرار تامین وثیقه و نحوه جایگزینی سند مالکیت در قرار وثیقه
 8. بررسی صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری دو و انقلاب و کیفری یک ویژه  نوجوانان، درستی صدور قرار تامین کیفری، حکم غیابی و مرجع رسیدگی در خصوص  اعتراض به حکم غیابی
 9. صلاحیت محلی دادسرا در صورت تعدد اتهام متهم، چگونگی صدور قرار تامین  کیفری کفالت، نحوه اعتراض به قرار کفالت، صدور یک قرار تامین برای عناوین  متعدد جرم و عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در جرایم سرقت و  کلاهبرداری
 10. احضار متهم، جلب متهم، نوع قرار تامین علیه متهم، چگونگی تقدیم  دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی، افزایش میزان حبس متهم  در مرحله واخواهی و چگونگی رسیدگی دادگاه تجدید نظر در خصوص مجازات حبس و  جبران خسارات شکات
 11. صلاحیت دادگاه نظامی و چگونگی رسیدگی به اتهام جرم نظامی در دادگاه  اطفال با نوجوان شریک جرم و رسیدگی مستقل دادگاه کیفری دو به جرم عمومی فرد  نظامی
 12. مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی بخش، اختیار تشکیل جلسه از طرف  دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضا و اعاده دادرسی از حکم قطعی در دیوان  عالی کشور
 13. تعیین مقام ذی صلاح تحقیق در جرم قتل عمد و مرجع اعتراض به قرار منع  تعقیب جرم مذکور و امکان اعتراض مجدد در صورت تایید آن توسط دادگاه کیفری  یک، در دادگاه تجدید نظر و چگونگی تعقیب مجدد متهم در صورت کشف دلیل جدید  از سوی شاکی
 14. صلاحیت محلی دادسرای تقویت‌کننده متهم، صدور قرار تامین واحد، حداکثر  مدت بازداشت موقت متهم، مرجع صالح به اعتراض متهم راجع به قرار بازداشت  موقت، چگونگی صدور کیفرخواست واحد نسبت به اتهامات متعدد متهم و دادگاه  صالح به رسیدگی جرایم قتل عمدی و سرقت خودرو
 15. آیا مردم عادی حق دستگیری متهم را دارند؟ در چه مواردی متهم به طور  مستقیم جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهام او به دادگاه اعزام می‌شود؟  اگر موضوع اتهام از جرایم درجه هشت باشد و اتهام وارد تشخیص نشود چه مقامی  چه تصمیمی اتخاذ می کند و آیا تصمیم او قابل اعتراض است یا خیر؟
 16. اقدامات غیرقانونی ضابطان دادگستری در کشف جرم، صلاحیت رسیدگی سازمان  قضایی نیروهای مسلح به جرایم نظامی و عادی سرباز وظیفه، چگونگی اعتراض به  حکم دادگاه کیفری دو چنانچه رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد و  امکان شکایت از اتهام ضرب و جرح پس از یک سال از تاریخ وقوع آن
 17. مسائلی پیرامون ارتکاب جرم تبعه ایرانی به اتفاق تبعه ترکیه، صلاحیت  رسیدگی دادسرا و دادگاه نسبت به جرم مزبور، مرجع رسیدگی اعتراض به آن و  تکلیف مرجع قضایی ایران در صورت عدم دسترسی به متهم تبعه ترکیه
 18. بررسی مرور زمان کیفری و تغییر قانون آیین دادرسی کیفری و تاثیر آن در  مرور زمان اجرای حکم و چگونگی تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی  از جرم در جرم سرقت
 19. مطالبی پیرامون اعمال غیر قانونی ضابطان دادگستری بدون دستور مقام  قضایی پس از ارتکاب جرم، دستور جلب متهم در قتل بدون احضار او، دستگیری  متهم توسط اشخاص عادی در جرم غیر مشهود، ضمانت اجرای عدم برخورداری متهم از  حق همراه داشتن وکیل، مرجع صالح به رسیدگی نسبت به اعتراض قرار بازداشت  موقت، مرجع صالح حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص ماهیت جرم  ارتکابی، مانع الجمع بودن حکم برائت و حکم قتل شبه عمدی در یک دادنامه،  مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض اصحاب دعوا راجع به قتل شبه عمد
 20. اقدام های غیر قانونی پلیس پس از شناسایی و دستگیری متهمان، قرار  بازداشت موقت غیر قانونی بازپرس ، صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به  جرایم نوجوانان و خلا قانونی راجع به صلاحیت ذاتی برخی از دادگاه ها در  رسیدگی به جرایمی که صلاحیت اشخاص، صلاحیت ذاتی آنها را دگرگون می نماید
 21. چگونگی جلب محکوم علیه جهت اجرای حکم حبس، اثر مداخله قاضی اجرای  احکامی که در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب محکوم علیه را صادر کرده است،  نحوه اجرای محکومیت های حبس و مالی از سوی اجرای احکام کیفری و کشف جنون  محکوم علیه توسط قاضی اجرای احکام کیفری
 22. تکلیف بازپرس در جلب متهم در صورتی که متهم دارای عذر موجه برای حضور  باشد، نوع قرار تامین کیفری در جرم کلاهبرداری، آیا در جرم کلاهبرداری  تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی بزه‌دیده ضروری است، تعیین  تکلیف قرار جلب به دادرسی در صورت مخالفت دادستان با بازپرس، دادگاه صالح  برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری و ضرورت اخذ آخرین دفاع توسط دادگاه و مرجع  اعتراض به حکم محکومیت کلاهبرداری و تکلیف دادگاه تجدید نظر در رسیدگی به  جرم مذکور
 23. در صورت ارتکاب قتل توسط فرد بزرگسال به همراه نوجوان کدام دادگاه  صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد؟ اگر از بزرگسال مذکور مقادیری مواد  مخدر کشف شود دادگاه بخش چه وظایف و صلاحیتی دارد؟ آیا حکم برائت قابل  درخواست اعاده دادرسی است یا خیر؟
موضوع
آیین دادرسی کیفری
نویسنده
ابراهیم اسماعیلی هریسی
ناشر
دادگستر
نوع نگارش
موضوعی،کاربردی
تعداد صفحات
272صحفه
سال چاپ
1402
نوبت چاپ
هفتم
نوع جلد
گلاسه سلفون دار
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...