حقوق مدنی جلد پنجم | دکتر امامی

دکتر میر سید حسن امامی

از {{model.count}}
130,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

انشاء روان به همراه بهره گیری از مثال های محسوس و پیوند دادن مباحث حقوق  موضوعه با فقه اسلامی و سوابق فقهی مفاد قانون مدنی، نه تنها موجب جامعیت  مفادی این مجموعه شده است؛ بلکه تفهیم محتوای کتاب و مقصود نویسنده را آسان  نموده و به همین دلیل رجوع به آن را به عنوان منبعی مناسب برای تحقیق،  پژوهش و درک بنیادهای حقوق مدنی ایران عمومیت بخشیده است.مؤلف با در نظر داشتن قواعد و مستندات فقهی، از جمله کتاب مکاسب شیخ مرتضی  انصاری، نگاهی ویژه به قوانین حاکم و مخصوصاً قانون مدنی داشته است و با  بررسی و تحلیل دقیق چهره ای دقیق از ویژگی ها و نوآوری ها و ظرفیت های  قانون مدنی به تصویر کشیده است و تمامی مباحث را تا حد امکان به طور تفصیلی  و مشروح توضیح داده است و همچنین در مواردی به شکل تطبیقی قوانین موضوعه  مدنی در ایران با را قوانین فرانسه مقایسه نموده است. کتاب پیش رو، جلد پنجم از دوره 6 جلدی می باشد و شامل مباحث زیر است:1) طلاق2) متعه3) اولاد4) خانواده5) انفاق6) حجر7) قیمومت

محصولات مرتبط

1) طلاق
2) متعه
3) اولاد
4) خانواده
5) انفاق
6) حجر
7) قیمومت

مقدمه

عقاید مختلفه در طلاق

حقوق کلیسا

حقوق فرانسه

حقوق ایتالیا

حقوق اسپانیا

حقوق آلمان

حقوق انگلستان

حقوق شوروی

شرح طلاق در قانون مدنی ایران

تعریف طلاق

شرایط صحت طلاق

فصل اول

شرایط طلاق دهنده

بلوغ

عقل

ولی

قیم

وصی

وکالت در طلاق

شرایط مطلقه

زنانی که در هر زمان باید وضعیت مزاجی آنان در نظر گرفته شود

زنانی که عادت زنانگی می بینند

زن در مدت نفاس نباشد

زن در عادت زنانگی نباشد

طلاق شوهری که غایب است و از عادت زنانگی زن خود نمی تواند آگاه شود

زن در طهر مواقعه نباشد

زنانی که عادت زنانگی نمی بینند

صیغه طلاق

شرایط صحت طلاق

طلاق دهنده دارای قصد باشد

مورد قصد رهایی، باید زن معین باشد

طلاق دهنده باید دارای رضا باشد

طلاق باید به صیغه ی طلاق باشد

انشاء طلاق باید منجز باشد

تعیین زن در صیغه ی طلاق

می توان دو یا چند زن را به وسیله یک صیغه طلاق رهایی بخشید

حضور دو شاهد

اجرای صیغه ی طلاق در حضور دو شاهد

مرد بودن دو شاهد

عادل بودن دو شاهد

دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند

مواردی که زن می تواند در خواست طلاق بنماید

در مورد غایب مفقودالاثر

در مورد استنکاف شوهر و یا عدم قدرت او از دادن نفقه

طریق درخواست طلاق در اثر ندادن نفقه

در مورد عدم ایفا سایر حقوق واجب از طرف شوهر

در مورد سوء معاشرت شوهر

در موردی که شوهر مبتلا به بیماری مسری صعب العلاج باشد

شرط وکالت زن در طلاق

در اقسام طلاق

طلاق بائن

اقسام طلاق بائن

طلاق قبل از نزدیکی

طلاق یائسه

طلاق خلع و مبارات

طلاق خلع

کراهت زن از شوهر

مقدار فدیه

صیغه ی طلاق خلع

طلاق مبارات

کراهت زوجین از یکدیگر

مقدار فدیه

صیغه طلاق مبارات

شرایط و احکام طلاق خلع و مبارات

وکالت در طلاق خلع و مبارات

چیزی که می تواند فدیه در طلاق قرار گیرد

بذل در طلاقی که به وسیله زن بعمل می آید

در اثر طلاق خلع و مبارات شوهر مالک فدیه می شود

طلاق خلع و مبارات از نظر تحلیلی

تاثیر بطلان فدیه در طلاق خلع و مبارات

تلف فدیه قبل از قبض

معیوب بودن فدیه

زن می تواند در عده، رجوع به عوض نماید

در مواردی که زن نمی تواند به عوض رجوع کند

در طلاق قبل از نزدیکی و طلاق یائسه

در عده سومین طلاق

در صورت رجوع زن به عوض و عدم آگاهی شوهر

رجوع زن به عوض ایقاع می باشد

طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض ننموده بائن است

با رجوع زن به عوض، طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل می گردد

سومین طلاق

حرمت نکاح مجدد شوهر با زنی که سه مرتبه طلاق داده شده است

زن سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر باشد

نکاح زوجین دایم باشد

زوجیت هر مرتبه به وسیله طلاق منحل شده باشد

جواز نکاح مجدد شوهر با مطلقه  به سه طلاق، پس از ازدواج با مرد دیگر

زن مطلقه به عقد دایم دیگری درآید

محلل باید بالغ شرعی باشد

محلل باید با زن نزدیکی نماید

نکاح با محلل منحل شود

نه طلاق

طلاقی که شوهر اجبار به آن می گردد

طلاقی که زن در اثر شرط وکالت خود را می دهد

طلاق رجعی

طلاق رجعی

رجوع

حق بودن رجوع

لازم نبودن گواه

وکالت در رجوع

در عده

در مدت عده

در عده نکاح دایم

تعریف عده

اقسام عده

عده طلاق و فسخ نکاح

زنانی که پس از طلاق و فسخ نکاح عده نگاه نمی دارند

زنی که شوهرش با او نزدیکی ننموده است

زن یائسه

زنانی که پس از طلاق و فسخ نکاح عده نگاه می دارند

عده طلاق و فسخ نکاح در زن حائل

مدت عده زنانی که عادت زنانگی می بینند

مدت عده زنی که عادت زنانگی می بینند

مدت عده زنی که عادت زنانگی می بیند و قبل از پایان عده یائسه گردد

مدت عده زنی که عادت زنانگی نمی بینند

مدت عده زنی که عادت زنانگی نمی بیند و قبل از پایان عده یائسه گردد

عده طلاق و فسخ نکاح در زن حامل

عده وفات

مسائلی چند

در عده و طی به شبهه

تعریف وطی به شبهه

لزوم نگاه داری عده در نزدیکی به شبهه

مدت عده زن در نزدیکی به شبهه

مسائلی چند

عده نزدیکی به زنا

عده در نزدیکی به زنا

در احکام عده

احکام مطلقه رجعیه در مدت عده

احکام مطلقه بائنه در مدت عده

احکام مطلقه به خلع و مبارات

طلاق در مرض موت شوهر

احکام زن در عده وفات

نفقه زن حامل در مدت عده وفات

نکاح منقطع و انحلال آن

در نکاح منقطع

تعریف

مرد می تواند چندین زن منقطعه بگیرد

شرایط نکاح منقطع

شرایط اساسی نکاح منقطع و دو شرایط دیگر

تعیین مدت

تعیین مهر

آثار مهر در عقد منقطع

زن به وسیله عقد نکاح مالک مهر خود می گردد

زن می تواند در نکاح  منقطع از تمکین امتناع نماید

در صورتی که زن منقطع تمکین ننماید مستحق مهر نخواهد بود

تکالیف زوجین در نکاح منقطع

حسن معاشرت

تشیید مبانی خانوادگی و تربیت اولاد

ریاست خانواده

نفقه

توارث

شروط ضمن عقد نکاح منقطع

شرط خیار فسخ

شرط صفت

شرط فعل یا شرط نتیجه

وکالت زن در بذل مدت خود

مرور زمان

در انحلال نکاح منقطع و احکام آن

موارد انحلال نکاح منقطع

فسخ نکاح

خیار عیب

عیوب مرد

عیوب زن

خیال تدریس

خیال تخلف

انقضای مدت

بذل مدت

فوت

مهر در مورد انحلال منقطع

مهر در مورد فسخ

مهر در مورد انقضای مدت

مهر در مورد بذل تمام مدت قبل از نزدیکی

مهر در مورد بذل مدت پس از نزدیکی

مهر در مورد فوت

درخواست بذل مدت از دادگاه

در مورد غایب مفقودالاثر

در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه

در مورد عدم وفا سایر حقوق واجبه از طرف شوهر

در مورد سوء معاشرت

در موردی که شوهر مبتلا به بیماری مسری صعب العلاج باشد

عده در نکاح منقطع

زنانی که عده ندارند

زنانی که عده نگه می دارند

عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن

عده زن حائل(غیر حامل)

در صورتی که زن عادت زنانگی ببینید

در صورتی که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبینید

عده زن حامل

عده وفات

خاتمه در ثبت نکاح و طلاق

ثبت اجباری نکاح و طلاق

قوانین راجع به ثبت ازدواج و طلاق

شرح ثبت ازدواج و طلاق

نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق

لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

مقررات مربوط به ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه

آیین نامه زن اشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه

دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق

تشکیل محاکم شرع

موارد رجوع به شرع

صدور ابلاغ حکم شرعی

تجدیدنظر در احکام محاکم شرعی

مواد متفرقه

کتاب هشتم: در اولاد

تعریف اولاد

باب اول: در نسب

تعریف نسب

اول – نسب مادری

دوم – نسب پدری

اقسام نسب

فصل اول: نسب قانونی

تعریف نسب قانونی

مبحث اول – اثبات نسب قانونی

1

بودن نکاح صحیح بین زن و مرد

2

انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت

طرق اثبات انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت

به وسیله اماره فراش

تولد طفل در زمان زوجیت

تولد طفل پس از انحلال نکاح

اثبات خلاف اماره فراش

عدم تحقق نزدیکی

نبودن مواد حیاتی  در منی

آزمایش های پزشکی

لعان

شرایط لعان

طریق لعان

آثار لعان

رجوع پدر از لعان

رجوع پدر از لعان

نپذیرفتن دعوی نفی ولد پس از اقرار به انتساب

مرور زمان دعوی نفی ولد

طریق دوم – به وسیله ادله دیگر

آثار نسب قانونی

نسب ناشی از شبهه

کلیات

شبهه حکمیه

شبهه موضوعیه

اجرای اماره فراش در شبهه

پذیرفتن دعوی نفی ولد

عدم قبول دعوی نفی ولد پس از اقرار

مرور زمان دعوی نفی ولد

آثار نسب ناشی از شبهه

نسب ناشی از زنا

کلیات

آثار نسب ناشی از زنا

حرمت نکاح

حق ولایت و حضانت

نفقه

توارث

نسب ناشی از لقاح مصنوعی

طفل متولد از لقاح مصنوعی منی شوهر

طفل متولد از لقاح مصنوعی منی مرد بیگانه

در صورت جهل زن و مرد به عمل لقاح

در صورت علم زن و مرد به عمل لقاح

در نگاهداری و تربیت اطفال

تعریف نگاهداری و تربیت طفل

نگاهداری طفل

شیر دادن طفل

تربیت طفل

حضانت طفل با پدر و مادر اوست

حضانت حق و تکلیف ابوین است

ضمانت اجرای حضانت

حضانت طفل در مورد جدایی ابوین

موارد سقوط حق حضانت

در مورد جنون

در موردی که مادر، شوهر دیگری کند

در مورد کفر

در مورد عدم مواظبت طفل

در مورد بیماری مسری

حضانت طفل در صورت فوت ابوین

تکالیف طفل

اطاعت طفل از ابوین

احترام طفل به ابوین

حق ابوین در تنبیه طفل

در ولایت قهری پدر و جد پدری

در ولی

تعریف ولی

ولی عام

ولی خاص

ولی قهری

وصی

شرط وصی

قیم

در مولی علیه

تعریف مولی علیه

صغیر

از نظر تکالیف مذهبی

از نظر خروج از محجوریت

ولایت بر جنین

تعیین امین

برای اداره سهم الارث جنینی که ولی یا وصی نداشته باشد

مجنونی که جنون او متصل به صغر باشد

سفیهی که سفه او متصل به صغر باشد

وظایف و حقوق ولی خاص

وظایف و حقوق ولی قهری

اختیارات ولی

حدود اختیارات ولی

ولی نماینده قانونی مولی علیه می باشد

نماینده قانونی

نماینده قراردادی

امانت بودن اموال  مولی علیه نزد ولی

حق الزحمه ولی

وظایف و حقوق وصی

موارد سقوط حق دلایت و ضم امین و تعیین قیم

موارد سقوط حق ولایت

ضم امین به ولی

موارد ضم امین

عدم لیاقت ولی

ارتکاب حیف و میل از طرف ولی

کبر سن یا بیماری ولی

عدم امانت ولی

غیبت یا حبس بودن ولی

طریق تعیین امین

درخواست ضم امین

تعیین قیم با بودن ولی

در مواردی که ولی قهری منحصر محجور شود

قیم اتفاقی

پایان ولایت ولی

پایان ولایت ولی

در الزام به انفاق

تعریف نفقه

نفقه ی زوجه

نفقه ی اقارب

خویشاوندانی که ملزم به انفاق یکدیگرند

نفقه ی اولاد

نفقه اولاد بر عهده پدر است

در نبودن پدر یا عدم قدرت او نفقه به عهده اجداد پدری است

در نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه به عهده مادر است

در نبودن مادر یا عدم قدرت او نفقه به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری است

نفقه ابوین و اجداد

در مورد تعدد منفق یا تعدد منفق علیه

تعدد منفق

تعداد انفاق کنندگان در دو خط صعودی و نزولی

تعدد منفق علیه

نفقه خود شخص مقدم بر نفقه ی زوجه است

نفقه زوجه دائمه مقدم بر نفقه اقارب است

در شرایط منفق علیه و منفق

شرایط منفق علیه

ندار باشد

نتواند به وسیله اشتغال به کار وسیله معیشت خود را فراهم سازد

شرایط منفق

تعهدات منفق

وضعیت اجتماعی

مقدار نفقه اقارب

مقدار نفقه اقارب

تبصره 1

تبصره 2

در حجر و قیومیت

در حجر

تعریف محجورین و مسئولیت آنان

تعریف

صغار

تعریف صغیر

صغیر در حقوق امامیه

شرح هر یک از بلوغ و رشد

بلوغ

رشد

خروج صغیر از حجر قبل از 18 سالگی

اثبات رشد صغیر قبل از 18 سال

آثار افعال صغار

افعال قضایی

کدام اراده مولد افعال قضایی است؟

افعال خارجی

افعال قضایی

اراده صغیر می تواند مولد افعال قضایی باشد؟

صغیر غیر ممیز

صغیر ممیز

اعمال مادی

صغیر غیر ممیز

صغیر ممیز

اشخاص غیر رشید

تعریف غیر رشید

آثار افعال غیررشید

افعال قضایی

افعال مادی

مجانین

تعریف مجنون

آثار افعال مجانین

افعال قضایی مجانین

افعال مادی

محجورین چگونه  شناخته می شود؟

محجورین طبیعی

محجورین عرضی

در حفظ محجورین قبل از تعیین قیم

نظام نامه دفتر امور محجورین و تحریرترکه

رسیدگی به حجر

اطلاع دادن به دادستان از وجود محجور

هر یک از ابوین محجور

اقربای محجور

زن یا شوهر محجور

قیم صغیر

شهربانی و شهرداری

دادگاه

درخواست حکم حجر از طرف دادستان

دادگاه صالح و رسیدگی به حجر

تعیین امین موقت از طرف دادگاه

قابل پژوهش بودن تصمیم دادگاه

اجرای حکم دادگاه

اثر حجر

ثبت نام محجورین و اعلان آن

رسیدگی به حجر یکی از متعاقدین در جریان رسیدگی به دعوی بطلان عقد

اثبات اهلیت یکی از متعاملین قبل از تاریخ حکم حجر

اثبات حجر یکی از متعاملین پس از تاریخ حکم  رفع حجر

در قیومیت

ولی

وصی

قیم

محجورینی که برای آنها نصب قیم می شود

محجورینی که برای آنها نصب قیم می شود

دادگاه صالح و نصب قیم

درخواست نصب قیم به وسیله دادستان

نصب قیم و ناظر به وسیله دادستان

نصب قیم و ناظر به وسیله دادگاه

کسی را که می توان به سمت قیومیت معین نمود

ابلاغ حکم قیومیت به قیم و دادستان

اخذ تضمین از قیم

قیم موقت برای ایرانیان خارج از ایران

تکالیف و اختیارات قیم

مواظبت و تربیت مولی علیه

اداره اموال و حقوق مالی مولی علیه

صورت برداری از اموال مولی علیه

درخواست مهر و موم ترکه مورث محجور

هزینه محجور

نگاهداری اموال

فروش اموال ضایع شدنی

فروش اموال منقول غیر لازم

فروش اموال غیرمنقول و یا رهن آن

معامله قیم با محجور

وجوه زائد بر احتیاج محجور

صلح دعوی به وسیله قیم

اجازه اشتغال به محجور

اجازه اداره بعضی از اموال به محجور

ازدواج و طلاق زن محجور

هزینه اداره امور محجور

حساب دادن سالی یک مرتبه

دادن صورت حساب نهایی

نظارت دادستان در اعمال قیم

وظایف دادستان در حفظ حقوق محجورین

مسئولیت قیم

مسئولیت قیم

شکایت محجور از قیم به دادستان

باب ششم –عزل قیم

الف – دادگاه صالح برای عزل قیم

ب – موارد عزل قیم

ج

درخواست عزل قیم از دادگاه و رسیدگی به آن

فصل سوم: پایان دوره محجوریت

الف

پایان صغر

ب – پایان دوره جنون یا سفه

خاتمه – در تعیین امین

مبحث اول – موارد تعیین امین

1امین در مورد خیانت متولی

2امین جنین

3امین برای اموال مورد مصارف عمومی

4امین برای اداره اموال کسی که عاجز از اداره  اموال خود می باشد

5امین غایب مفقود الاثر

مبحث دوم – وظیفه دادستان

مبحث سوم – دادگاه صالح و تعیین امین

مبحث چهارم – وظایف و اختیارات و مسئولیت امین

1امین در مورد وقف

2امین جنین

3امین برای اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده است

4امین برای اداره اموال عاجز از اداره آن

5امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر

مبحث پنجم – عزل امین

فهرست مطالب جلد پنجم

فهرست مواد قانونی جلد پنجم

موضوع
مدنی
نویسنده
دکتر میر سید حسن امامی
ناشر
اسلامیه
نوع نگارش
موضوعی
تعداد صفحات
421 صفحه
سال چاپ
سال 1401
نوبت چاپ
نوبت 21
نوع جلد
گالینگور
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...