وکلای جوان بدانند ( جلد سوم ) حقوق ثبت | هریسی

ابراهیم اسماعیلی هریسی

از {{model.count}}
350,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
 • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

مولف در جلد سوم 71 پرسش حقوق ثبت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. پرسش ها از آزمون اختبار سال 1373 به بعد کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شده است. پاسخ ها اولا  کاملا جنبه آموزشی دارند. ثانیا تا حد امکان، ساده و عاری از دشواری در فهم  مطالب است. مولف مطابق روال معمول در این مجموعه برای هر پرسش یک عنوان انتخاب کرده است. فهرست بندی کتاب براساس این عناوین صورت گرفته است. در پیش گفتار رویدادهایی از قبیل تغییر و اصلاح قوانین ثبتی درج شده است. به نظر مولف کتاب «وکلای جوان بدانند 3»ثبات را باید از وجوه و اوصاف مهم  حق دانست. زمانی که حق مورد تزلزل واقع می شود دعوا بین دو یا چند نفر آغاز  می گردد. دعوا بر سرحق فی نفسه مذموم است. اما فصل خصومت بین اشخاص از سوی  حکومت به منظور ایجاد نظم در جامعه کاملا ضرورت دارد. در صفحات ابتدایی کتاب، مولف به بیان تاریخچه و خاستگاه ثبت املاک و اسناد  می پردازد. در این رهگذر، خواننده را به چالش می کشد. با قرار دادن خواننده  در جریان متن، وی را به تامل و تفکر در باب این خاستگاه وا می دارد. از  این طریق اهمیت ثبت املاک و اسناد را برای او روشن می سازد.

محصولات مرتبط

 • بررسی و ارزیابی سوالات اختبار به مثابه مطالعه موردی (case) و یا یک پرونده قضایی در دادگاه
 • استفاده از روش مطالعات موردی در آموزش مباحث مجموعه وکلای جوان بدانند
 • پاسخ های کاملا تشریحی، مستدل و مستند به منابع معتبر حقوقی
 • دگرگون سازی زاویه دید و نحوه اندیشیدن به مسائل حقوقی با مطالعه سوالات آزمون اختبار و پاسخ آن ها
 • کسب مهارت و دانش حقوقی در پاسخ دهی به سایر موضوعات حقوقی با مطالعه پاسخ سوالات آزمون اختبار
 • پویایی مباحث مجموعه وکلای جوان بدانند و جلوگیری از جمود و فرسودگی  مباحث از طریق به روز رسانی، اصلاح و ویرایش، جرح و تعدیل و افزایش وکاهش  سوالات در بازه های زمانی مناسب
 • تنقیح مطالب پیشین و افزودن سوالات جدید به کتاب
 • درج رویدادها و تغییرات قوانین ثبتی در پیش گفتار کتاب
 1. پیشگفتار
 2. مقدمه
 3. شرح ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک
 4. چگونگی تشریفات تشکیل و ثبت انجمن های علمی
 5. ابطال اسناد مالکیت بدون حکم دادگاه
 6. مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به اجراییه سند رسمی و تصمیم مرجع مزبور
 7. مرجع رسیدگی به اشتباهات تنظیم سند رسمی
 8. چگونگی عزل وکیل از وکالت
 9. ترکیب هیات نظارت و شورای عالی ثبت و صلاحیت شورای عالی ثبت
 10. نحوه اعتراض به حقوق ارتفاقی و مرجع اعتراض آن
 11. توضیح سه اصطلاح ثبتی تفکیک، افراز و تقسیم
 12. توقیف اموال منقول ثالث و طرز اعتراض به آن
 13. تقاضای صدور دستور موقت و نیز ابطال عملیات اجرایی
 14. چگونگی اعتراض به ثبت ملک و ارفاق قانونی در مورد مهلت اعتراض
 15. چگونگی وادار کردن مالک آپارتمان بدهکار به پرداخت بدهی خود به مجموعه ی ساختمان از طریق غیر مراجعه به دستگاه قضایی
 16. چگونگی تحدید حدود املاک سایر مالکین مشاعی و مفاد مفهومی اسناد مالکیت مشاعی
 17. چگونگی فسخ سند شرطی و راه حل رفع تعارض از اسناد رسمی
 18. تغییر علائم طبیعی املاک و نحوه توجیه عملکرد قانونی آن
 19. نحوه اجرای معامله با حق استرداد و چگونگی تملک ملک توسط بستانکار یا بدهکار
 20. چگونگی توقیف و وصول طلب بستانکار مقدم و موخر در اسناد دارای وثیقه
 21. تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک و عوارض تصرف
 22. چگونگی فسخ سند معامله با حق استرداد و رفع اشتباه ناشی از عملیات اجرایی
 23. در صورت برائت ذمه ی بدهکار، مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده ی چه کسی است
 24. چگونگی ادامه ی عملیات ثبت مقدماتی ملک در صورت انتقال عادی از سوی متقاضی به غیر
 25. آیا رای داور قابلیت صدور اجراییه از دفترخانه را دارد؟
 26. آیا انتقال ملک بازداشت شده به خریدار سند عادی امکان پذیر است؟
 27. تغییر طبیعت املاک در جریان تقاضای ثبت
 28. چگونگی فک رهن از ملکی که سند آن گم شده است
 29. انتقال رسمی ملک در جریان عملیات ثبتی و آثار قانونی عدم ارسال برگ خلاصه معامله و نیز اثر قانونی تصدیق امضای ذیل اجاره نامه عادی
 30. توقیف و مزایده سرقفلی و چگونگی اعتراض به آن
 31. انتقال ملک در اثنای عملیات مقدماتی ثبت و آثار آن پس از فوت انتقال دهنده
 32. اعتراض به ابلاغ اجراییه و رعایت نکردن نکات لازم در آگهی مزایده
 33. چگونگی افراز و تفکیک واحدهای آپارتمانی یک ساختمان
 34. آثار عدم رعایت قوانین در تنظیم اسناد رسمی و عادی
 35. سه مورد از موارد ابطال سند توسط دادگاه
 36. آیا در ثبت ملک، تصرف عینی ومادی ملاک است یا تصرف معنوی به عنوان مالکیت؟
 37. لزوم کتبی بودن معامله، اعتبار سند رسمی، امکان بقای معامله در صورت مخدوش بودن سند آن
 38. تحول حقوق ثبت در معاملات با حق استرداد
 39. اهمیت اقامتگاه و ابلاغ اجراییه به نشانی متعهد
 40. معاملات معارض و طرق احتراز از وقوع یا تقلیل آن نوع معاملات
 41. اعتراض به تحدید حدود، مدت اعتراض، مرجع اعتراض، نحوه اعتراض و چگونگی رسیدگی به آن
 42. آیا دعوای خلع ید و تصرف عدوانی از سوی مالکینی که املاک آن ها مجهول المالک شناخته شده، پذیرفته است؟
 43. اثر تاریخ در اسناد رسمی و عادی و اثر فقدان تاریخ یا مخدوش بودن آن از لحاظ احراز اهلیت و اعتبار سند
 44. اثر سند عادی و سند رسمی در مطالبه اجرت المثل مبیع غیرمنقول
 45. نحوه اعلام محل اقامت جدید متعهد و آثار قانونی بازداشت اموال منقول ثالث
 46. حدود اعتبار اسناد مالکیت مربوط به اراضی مستحدث ساحلی
 47. مبنای تشخیص سند مالکیت معارض از غیر آن
 48. ترتیب مراحل عملیات مقدماتی ثبت
 49. پیامد عدم تبعیت از حدود ثبت شده مجاورین که ناشی از بی توجهی مامور ثبت یا تغییرات جغرافیایی باشد
 50. امکان صدور اجراییه ثبتی علیه ورثه صادر کننده ی چک در دو حالت قبول یا رد ترکه
 51. چگونگی افراز مهریه ای که جز مشاع ملک ثبت شده باشد
 52. کدام مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد معارض می باشد؟
 53. تقاضای ثبت ملک به عنوان مالک و نحوه اعتراض به آن
 54. آثار شرکت عقدی و شرکت دارای شخصیت حقوقی
 55. آیا اعتراض به ثبت و اعتراض به تجدید حدود، یک عنوان است یا دوعنوان؟
 56. تعریف کاداستر(حدنگار)
 57. چگونگی اصلاح سند در اثر تجاوز اشتباهی به ملک دیگری و احداث اعیانی در آن بدون صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا
 58. تفاوت اعتبار سند رسمی با اسنادی که در حکم سند رسمی لازم الاجرا است
 59. تعیین مراجع صدور اجراییه بر اساس مفاد اسناد رسمی
 60. اختیار درخواست صدور اجراییه برای یک قرارداد تنظیم شده در بانک و یا یک فقره چک تضمینی، از طریق اداره اجرای ثبت
 61. مسئولیت شخص مدیران شرکت در ضمانت از سند تسهیلات مضاربه ای بانک(سند وثیقه)
 62. عقد صلح مباحاتی استثنایی بر معاملات با حق استرداد
 63. آثار ناشی از انتقال مال غیرمنقول با مبایعه نامه عادی و سپس ترهین آن در بانک
 64. مسئولیت تضامنی صاحب حساب و نمایندگان قانونی آن در صورتی که چک از طرف  شرکت سهامی خاص صادر شده باشد و مرجع صالح برای صدور اجراییه و ذکر نکات  لازم ازبابت اصل وجه چک و خسارات آن در تقاضانامه صدور اجراییه
 65. توضیح عملیات مقدماتی ثبت و آغاز و خاتمه آن
 66. طرز وصول شارژ مجموعه مسکونی توسط مدیر ساختمان
 67. قراردادهای تنظیم شده در بانک ها در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا است
 68. محتویات و مندرجات رسمی
 69. میزان مسئولیت وثیقه گذار و ضامن در سند رهنی و مرجع صلاحیتدار جهت وصول مطالبات بانک
 70. پاره ای از مسائل مربوط به قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365
 71. تعیین سند عادی در حکم سند رسمی منحصرا به حکم قانون است.
 72. چگونگی صدور اجراییه علیه شرکت سهامی جهت وصول مبلغ یک فقره چک
موضوع
ثبت
نویسنده
ابراهیم اسماعیلی هریسی
ناشر
دادگستر
نوع نگارش
موضوعی،کاربردی
تعداد صفحات
438
سال چاپ
سال 1402
نوبت چاپ
سيزدهم
نوع جلد
گلاسه سلفون دار
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...