نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری

مجتبی باری

از {{model.count}}
400,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
  • {{value}}
مشاهده بخشی از کتاب
کمی صبر کنید...
تعداد
نوع

کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یکی از با سابقه‌ترین نهاد‌های صنفی  در ایران هستند که تصدی امور مربوط به وکلای دادگستری و نظارت بر اعمال و  رفتار وکلا و کارآموزان وکالت را به عهده دارند. وکالت در دادگستری و  تشکیلات مربوط به وکلای دادگستری دارای مقررات دقیق و اعضای توانمندی است  که باعث شده این نهاد صنفی به عنوان یکی از تاثیرگذار‌ترین نهادهای مدنی  ایران شناخته شود. نظارت کانون‌های وکلای دادگستری بر افراد صنفی خود نیز  دارای قانونمندی دقیقی است که چالش‌های حقوقی آن اندک است. با این وصف در  استنباط از قوانین و مقررات ممکن است تفاسیر متفاوتی بین حقوقدانان پیدا  شود.نگارنده در این کتاب، به طور تفصیلی به نظارت انتظامی این نهاد  صنفی با سابقه و تحلیل و تشریح قوانین و آیین نامه های موجود پرداخته است.

محصولات مرتبط

) حرفه وکالت و مسئولیت های ناشی از آن

2) تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در قبال موکل

3) تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در قبال محاکم دادگستری

4) تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در قبال کاانون وکلای دادگستری

5) آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

6) ضمایم (شامل قوانین و آیین نامه های مرتبط)

بخش اول: حرفه وکالت و مسئولیت های ناشی از آن

فصل اول: پیشینه تاریخی حرفه وکالت و مسائل پیرامون

مبحث اول: پیشینه حرفه وکالت

گفتار دوم: در حقوق اسلام

گفتار سوم: در حقوق ایران

مبحث دوم: تعریف وکالت دادگستری 

مبحصث سوم: ویژگی های عقد وکالت و تاثیر آن در مسئولیت مدنی وکیل

گفتار اول: اذنی بودن عقد وکالت

گفتار دوم:  مجانی بودن عقد وکالت

گفتار سوم: امانی بودن عقد وکالت

مبحث چهارم: حساسیت و منزلت شغل وکالت

مبحث پنجم: مصونیت وکیل دادگستری و لزوم رعایت احترام

مبحث ششم: نقش وکیل در تسریع دادرسی

مبحث هفتم: نقش وکیل در کاهش دعاوی و صلح و سازش طرفین

مبحث هشتم: نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری

گفتار اول: نظارت از سوی رئیس قوه قضاییه

بند اول: نظارت بر اعطاء پروانه وکالت و سلب امتیاز

بند دوم: نظارت انتظامی برای حفظ شان و اعتبار شغل

گفتار سوم: نظارت از سوی روسای حاکم و دادستان

گفتار چهارم: نظارت از سوی مدیران دفاتر دادگاه ها

گفتار پنجم: نظارت از سوی سایر اشخاص

بند اول: از سوی موکلین

بند دوم از سوی غیرموکلین

مبحث نهم: بررسی مشاغل مشابه شغل وکالت دادگستری

گفتار اول: وکلای رسمی

گفتار دوم: مشاوران حقوقی

بند اول: توجیه ماهیت وجودی و تشکیل

بند دوم: چالش ها

گفتار سوم وکلای اتفاقی

گفتار چهارم نمایندگان حقوقی

مبحث دهم: وکالت در مراجع غیر قضایی

گفتار اول: وکالت در مراجع انتظامی

گفتار دوم: وکالت در سازمان تعزیرات حکومتی

گفتار سوم: وکالت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گفتار چهارم: وکالت در اداره ثبت شرکت ها

گفتار پنجم: وکالت در سازمان زندان ها

گفتار ششم: وکالت در دیوان

گفتار هفتم: وکالت در مرحله اجرای احکام

گفتار هشتم: وکالت در موضوعات مربوط به امور حسبی

گفتار نهم: وکالت در دیوان عدالت اداری

مبحث یازدهم: وکالت در توکیل

گفتار اول: چگونگی اعطای اختیارات توسط وکیل مع الواسطه

گفتار دوم: مفهوم تفویض وکالت با سلب حق

گفتار سوم: تاثیر عدم ذکر ولو بعد از اعطای حق توکیل

گفتار چهارم: اعتبار وکالت وکیل توکیلی

فصل دوم: مسئولیت های ناشی از حرفه وکالت

مبحث اول: تعریف مسئولیت و مبانی

مبحث دوم: انواع مسئولیت

گفتار اول: مسئولیت قراردادی

گفتار دوم: مسئولیت جزایی

گفتار سوم: مسئولیت انتظامی

مبحث سوم: تفاوت مسئولیت کیفری با مدنی

فصل سوم: تفکیک مسئولیت کیفری و انتظامی

مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری

مبحث دوم: مفهوم مسئولیت انتظامی

مبحث سوم: تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت انتظامی

گفتار اول: از لحاظ تشریفات رسیدگی

گفتار دوم: از نظر مرجع رسیدگی

گفتار سوم: از جنبه هدف

گفتار چهارم: از لحاظ منبع

گفتار پنجم: از جهت نوع مجازات

مبحث چهارم: مبنای قانونی مسئولیت انتظامی

بخش دوم: تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال موکل

فصل اول: تحصیل وکالت به صورت فریبنده

مبحث دوم: تبلیغ در رسانه ها و مطبوعات

مبحث دوم: تحصیل وکالت توسط کارچاق کن ها

مبحث سوم: چاپ عکس و بکارگیری عناوین

مبحث چهارم: تحصیل وکالت با وعده های دروغین

مبحث پنجم: تعهد به اخذ نتیجه

فصل دوم: عدم ارائه رسید در قبال وجه

فصل سوم: انتقال قرارداد وکالت

فصل چهارم: قبول وکالت به طور مصانعه

فصل پنجم: شرکت در مدنی به

فصل ششم: دریافت حق الوکاله اضافی

مبحث اول: لزوم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه

مبحث دوم: تعیین میزان حق الوکاله با وجود صلح و سازش

مبحث سوم: تعیین میزان حق الوکاله

مبحث چهارم: تعیین حق الوکاله

مبحث پنجم: ضمانت اجرای کسری تمبر مالیاتی

مبحث ششم: واگذاری تعقیب دعوا به وکیل دیگر

مبحث هفتم: تعین حق الوکاله به کمتر از تعرفه

مبحث هشتم: تفاوت میزان حقوق الوکاله در وکالت نامه

مبحث نهم:  حق الوکاله نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و بانک ها

گفتار اول: ابطال تمبر و  پرداخت سهم صندوق تعاون

گفتار دوم: محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی

گفتار سوم: معرفی وکیل دادگستری به عنوان نماینده قضایی

مبحث دهم: میزان حق مشاوره و تنظیم لوایح

مبحث یازدهم: اعسار موکل از هزینه های دادرسی و تاثیر آن  در حق الوکاله

مبحث دوازدهم: حق الوکاله  وکیل در صورت عدم تجدیدنظر خواهی محکوم علیه

مبحث سیزدهم: میزان حق الوکاله در صورت تعدد وکلا

مبحث چهاردهم: اثر ابطال دادخواست در میزان حق الوکاله

مبحث پانزدهم: نحوه پرداخت حق الوکاله وکیل توکیلی

فصل هفتم: اطلاع ندادن استعفا به موکل

فصل هشتم: اطلاع ندادن به  موکل  جهت  پرداخت  هزینه  یا  انجام  امری

مبحث اول: عدم اطلاع به موکل جهت پرداخت هزینه ها

مبحث دوم: عدم اطلاع به موکل جهت اقدامی که از طرف وی لازم است

فصل نهم: قبول وکالت با وجود معاذیر

مبحث اول: قبول وکالت با وجود اظهار نظر قضایی در آن امر

گفتار اول: اظهارکننده قاضی دادگستری باشد

گفتار دوم: عدم وجود محدودیت زمانی

گفتار سوم: منظور از اظهارنظر کتبی

مبحث دوم: قبول وکالت با اظهار عقیده کتبی به عنوان داور

گفتار اول: ضرورت اظهارنظر در مقام داوری

گفتار دوم: اظهار نظر بر مبنای قانون و با رعایت مقررات آن

گفتار سوم: تفاوتی بین اظهارنظر داور مرضی الطرفین با یک طرفه نیست

مبحث سوم: قبول وکالت تسخیری

مبحث چهارم: وکالت با وجود ممنوعیت شغلی

مبحث پنجم: وکالت با وجود گواهی سابق

گفتار اول: وکالت تسخیری

گفتار دوم: وکالت تعیینی و معاضدتی

مبحث ششم: وکالت با اظهارنظر داوری

مبحث هفتم: وکالت با سابقه کارشناسی

مبحث هشتم: قبول وکالت بالاتر از درجه

مبحث نهم: قبول وکالت بالاتر از درجه

گفتار اول: قبول وکالت از سوی کارآموزان در جرایم مواد مخدر

گفتار دوم: قبول وکالت از سوی کارآموزان در جرایمی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان دیوان عالی کشور است

گفتار سوم: قبول وکالت از سوی کارآموزان در دعاوی مالی

فصل دهم: قبول وکالت علیه موسسه ای که قبلا مشاور بوده است

مبحث اول: کلی نبودن معذوریت

مبحث دوم: مقید به زمان نبودن معذوریت

فصل یازدهم:  افشاء اسرار موکل

فصل دوازدهم: قبول وکالت طرف مقابل پس از استعفا یا عزل از وکالت

مبحث اول: لزوم وحدت موضوع دعوا و طرفین آن

مبحث دوم: لزوم رعایت زمان

مبحث سوم: وکالت وکیل سرپرست و کارآموز به طرفیت موکلین همدیگر

مبحث چهارم: لزوم انجام امر وکالت

مبحث پنجم: وکالت از چند متهم

فصل دوازدهم: خیانت وکیل نسبت به موکل

فصل سیزدهم: تقدیم عرض حال ناقص

فصل چهاردهم: عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل

فصل پانزدهم: سوءاستفاده از ضعف موکل

بخش سوم: تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال محاکم دادگستری

فصل اول: عدم حضور به موقع در دادگاه

مبحث اول: معاذیر موجه عدم حضور

مبحث دوم: تعدد جلسات رسیدگی

گفتار اول: وجود اختیار وکالت در توکیل

گفتار دوم: عدم وجود اختیار وکالت در توکیل

مبحث سوم: ارائه لایحه  به جای حضور

مبحث چهارم:  تعدد وکلا و حضور در جلسات

گفتار اول: اقدام به نحو مشترکاً و منفرداً

گفتار دوم: اقدام به نحو مشترکاً

مبحث پنجم: ضمانت اجرای تخلف عدم حضور در دادرسی

فصل دوم: تطویل دادرسی با توسل به خدعه

مبحث اول: ضمانت اجرای تخلف

مبحث دوم: مصادیق تخلف

گفتار اول: تقدیم دادخواست اعسار از هزینه ی دادرسی با علم به ملائت موکل

گفتار دوم: استعفاء بی مورد

گفتار سوم: ادعای جعل با تعیین جاعل با سوءنیت

گفتار چهارم: ایراد بی مورد بر رد دادس و یا داور و کارشناس

گفتار پنجم: تقدیم و تنظیم عرض حال ناقص و نسخات ضمایم دادخواست

فصل سوم: عدم رعایت نزاکت

فصل چهارم: عدم قبول اوراق قضایی

فصل پنجم: اطلاع ندادن استعفا به دادگاه

فصل ششم: قبول وکالت با وجود معاذیر

فصل هفتم: توسل به معاذیر غیرواقع

فصل هشتم: اخلال در نظم دادگاه

بخش چهارم:  تخلفات انتظامی وکیل دادگستری در قبال کانون وکلای دادگستری

فصل اول: معرفی خود به درجه ای بالاتر از پروانه

فصل دوم: تخلف از سوگند

مبحث اول: متن سوگندنامه

مبحث دوم: ضمانت اجرای تخلف

مبحث سوم: انصراف این تخلف از کارآموزان وکالت

مبحث چهارم: مصادیق تخلف از سوگند

گفتار اول: ارتکاب جرم

گفتار دوم: عدم اقدام وکالتی  با انعقاد قرارداد وکالت

گفتار سوم: عدم ایصال وجوه دریافتی به موکل

گفتار چهارم: تعهد به نتیجه

گفتار پنجم: عدم رعایت صداقت

گفتار ششم: سهل انگاری در انجام وظیفه

گفتار هفتم: تخلف از مقررات قانونی

گفتار هشتم: اقدام یا اظهار بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت

فصل سوم: اخذ پروانه در صورت عدم وجود شرایط لازم

فصل چهارم: عدم تحویل پروانه در موارد تعلیق

فصل پنجم: وکالت با وجود سابقه قضایی

مبحث اول: منظور از محل خدمت

مبحث سوم: بازخرید شدن قاضی

مبحث چهارم: نحوه اعمال این محدودیت در خصوص قضات محاکم تجدیدنظر

مبحث پنجم: نحوه اعمال مقررات این ماده در خصوص قضات شاغل در مراجع قضایی با صلاحیت قضایی کشوری

مبحث ششم: مبدا شروع ممنوعیت

مبحث هفتم: تکلیف دادگاه ها  در مواجهه با معذوریت

فصل ششم: رفتار خلاف شان و شغل وکالت

مبحث اول: اعمال منافی شان وکالت

گفتار اول: تعریف و مفهوم اعمال منافی شان

گفتار دوم: مصادیق رفتار خلاف شان وکالت

بند اول: تبلیغ شغل وکالت

بند دوم: قبول وکالت بدون موافقت وکیل سرپرست

بند سوم: انکار تعمدی واقعیت

بند چهارم: همکاری با دلالان و کارچاق کن ها

بندپنجم: عدم انجام تکالیف قانونی و قراردادی

بند ششم: گواهی امضای موکل بدون رویت وی

بند هفتم: مصدق نبودن مدارک بدون رویت اصول آن

بند هشتم: مخدوش نمودن اسناد و مدارک

بند نهم: تعلیق تکالیف شغلی به منظور وصول طلب

بند دهم: اعمال فشار غیرقانونی

بند یازدهم: تعهد به حصول نتیجه به نفع موکل

بند دوازدهم: ارتکاب جرم در رابطه با وظایف شغلی و به موجب آن

بند سیزدهم: تحصیل متقلبانه وجه از موکل

بند چهاردهم: عدم رعایت نزاکت و ادب نسبت به طرفین دعوا

مبحث دوم: اشتغال به مشاغل منافی شغل وکالت

گفتار اول: اشتغال در مشاغل دولتی

گفتار دوم: اشتغال در شهرداری ها

گفتار سوم: عضویت در هیات مدیره و یا مدیریت عاملی شرکت های تجاری

فصل هفتم: تاسیس دفتر در غیرمحل مجاز

فصل هشتم: تمرکز فعالیت در غیرمحل مجاز

مبحث اول: کثرت پرونده های وکالتی در یک محل

مبحث دوم: ابطال اکثر تمبرهای مالیاتی در یک محل

مبحث سوم: تمرکز کاری از طریق تاسیس دفتر

فصل نهم: عدم پیگیری کارهای معاضدت قضایی

فصل دهم: عدم قبول اوراق کانون وکلای دادگستری

فصل یازدهم: تجاهر به استعمال مسکر و افیون

فصل دوازدهم: وکالت بدون تمدید پروانه

فصل سیزدهم: تخلف از نظاماتی که کانون تعیین می کند

مبحث اول: انجام امور وکالتی از سوی کارآموز بدون موافقت وکیل سرپرست

مبحث دوم: عدم استفاده از فرم وکالت نامه مخصوص کارآموزان

مبحث سوم: عدم استفاده از آرم کانون در سربرگ ها و لوگوی کانون وکلا در لباس

مبحث چهارم: همکاری وکلا با مشاوران حقوقی موضوع ماده 187

مبحث پنجم: عدم پذیرش کارآموز و عدم آموزش صحیح کارآموزان

مبحث ششم: اخذ وکالت بلاعزل از موکل

مبحث هفتم: تصدیق اوراق مربوط به دعاوی شخصی

مبحث هشتم: درج عناوین غیرواقع در سربرگ ها و کارت ویزیت

مبحث نهم: عدم اظهار سمت های رسمی کانون وکلا نزد مقامات قضایی

مبحث دهم: عدم درج شماره تلفن و آدرس در وکالت نامه های تنظیمی و یا درخواست ها و عرایض و لوایح

مبحث یازدهم: عدم نگهداری پرونده های مختومه موکلین

مبحث دوازدهم: واگذاری وکالت نامه به اشخال غیروکیل

مبحث سیزدهم: تخلف از تکالیف کارآموزی

فصل چهاردهم: عدم رعایت حسن رفتار کارآموزان وکالت

بخش پنجم: آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

فصل اول: مقامات صالح جهت طرح شکایت انتظامی

مبحث اول: وزیر دادگستری

مبحث دوم: دادستان

مبحث سوم: رئیس کانون وکلاء دادگستری

مبحث چهارم: مقامات قضایی

مبحث پنجم: موکل

مبحث ششم: طرف دعوا

مبحث هفتم: هرکس که به نحوی سوء رفتار وکیل را گزارش دهد

فصل دوم: صلاحیت و مرجع رسیدگی

مبحث اول: ساختار دادرسی انتظامی

مبحث دوم: ساختار دادگاه انتظامی

فصل سوم: اصول حاکم بر رسیدگی و صدور حکم

مبحث اول: ممنوعیت عفو

مبحث دوم: تکرار تخلف

مبحث سوم: تعدد تخلف

مبحث چهارم: گذشت شاکی

مبحث پنجم: تخفیف مجازات

مبحث ششم: مرور زمان

مبحث هفتم: اناطه

مبحث هشتم: ارتباط شکایت انتظامی با دعاوی حقوقی و کیفری

فصل چهارم: نحوه رسیدگی و صدور حکم

مبحث اول: طرح شکایت انتظامی و تشکیل پرونده

گفتار اول: طرح و پذیرش شکایت

بند اول: طرح شکایت به صورت حضوری

بند دوم: طرح شکایت به صورت غیر حضوری

گفتار دوم: تشکیل پرونده و پیگیری آن

مبحث دوم: نحوه احضار مشتکی عنه

مبحث سوم: تشکیل جلسات تحقیقات مقدماتی و رسیدگی

گفتار اول: تشکیل جلسات تحقیقات مقدماتی و صدور قرار

بند اول: قرار موقوفی تعقیب

بند دوم: دستور بایگانی پرونده

بند سوم: قرار عدم صلاحیت

بندچهارم: درخواست ابطال پروانه کارآموزی

بند پنجم: ارجاع به داوری

بند ششم: درخواست اعمال ماده 77

بند هفتم: قرار منع تعقیب

بند هشتم: قرار تعقیب

بند نهم: درخواست تعلیق

گفتار دوم: تشکیل جلسات رسیدگی و صدور حکم

بند اول: رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب

بند دوم: رسیدگی به کیفرخواست و تعقیب

بند سوم: رسیدگی به درخواست تعلیق

فصل پنجم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی در احکام محاکم انتظامی

مبحث اول: تجدیدنظر از آرای دادگاه های انتظامی وکلاء

مبحث دوم: اعاده دادرسی

فصل ششم: تکلیف مشاغل مشابه وکیل دادگستری از لحاظ مسئولیت انتظامی

مبحث اول: وکلای رسمی و اتفاقی

مبحث دوم: مشاوران حقوقی قوه قضاییه

مبحث سوم: نمایندگان حقوقی وزارت خانه ها

مبحث چهارم: کارآموزان وکالت

فصل هفتم: انواع مجازات های  انتظامی

مبحث اول: مجازات انتظامی درجه 1 و 2

مبحث سوم: مجازات انتظامی درجه3 و4

مبحث چهارم: مجازات انتظامی درجه 4

مبحث پنجم: مجازات انتظامی درجه 5

مبحث ششم: مجازات انتظامی درجه 6

فصل هشتم: اجرای احکام انتظامی

مبحث اول: اخطار شفاهی و کتبی و توبیخ با درج در پرونده

مبحث دوم: توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

مبحث سوم: ممنوعیت و تنزل درجه و محرومیت

ضمایم

آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334

رای وحدت رویه شماره هـ 84/18941/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری  و وکلای  موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی

اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مصوب 5/4/1384

شیوه  نامه اجرای فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب  30/7/1384 تنظیم حدود اختیار وکلا و کارشناسان در صلح و سازش

فهرست منابع و ماخذ                       

نویسنده
مجتبی باری
ناشر
آوا
موضوع
نظارت انتظامی
نوع نگارش
موضوعی،کاربردی
تعداد صفحات
680 صفحه
نوبت چاپ
1396
سال چاپ
نوبت سوم
نوع جلد
شومیز
قطع
وزیری

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...